Konfederacja powołała Zespół ds. Medycyny Paliatywnej - Konfederacja

Konfederacja powołała Zespół ds. Medycyny Paliatywnej

Konferencja prasowa Konfederacji z udziałem dra Radosława Czosnowskiego i posłów Konrada Berkowicza i Ryszarda Wilka na temat powołania Zespołu parlamentarnego ds. Medycy Paliatywnej i Naprawy Systemu Ochrony Zdrowia, 17 stycznia 2024 r.

Dr Radosław Czosnowski, ordynator w szpitalu specjalistycznym w Nowym Targu:
– Celem Zespołu będzie przygotowywanie różnych projektów, podpowiedzi legislacyjnych dla posłów, po pierwsze odnośnie medycyny paliatywnej, po drugie całego systemu ochrony zdrowia, który jaki jest to każdy na co dzień widzi.

Na czym polega problem medycyny paliatywnej? Medycyna paliatywna zajmuje się, generalnie rzecz biorąc, pacjentami z postępującą, nieuleczalną chorobą, często o schyłku życia. Często z licznymi, bardzo trudnymi do opanowania dolegliwościami, takimi jak bóle, nudności, wymioty i wiele innych objawów. Medycyna paliatywna zajmuje się również pacjentami w trakcie leczenia onkologicznego, gdzie występują różne powikłania po chemioterapii, gdzie występują nasilone odczyny popromienne.

Jaka jest skala populacyjna, to możemy sobie uświadomić wtedy, jeżeli będziemy wiedzieli, że co trzeci z nas umrze z powodu choroby nowotworowej. Takie są statystyki. Czyli jedna trzecia z nas umrze na nowotwór i będzie wymagała opieki paliatywnej.

W tej chwili liczba pacjentów obejmowanych opieką paliatywną to jest około 100 tys. rocznie. Jest to niewystarczające w stosunku do potrzeb. A przed nami demograficzne tsunami. W tej chwili system ochrony zdrowia przez swą niewydolność boryka się z rocznikami z lat 30., 40., gdzie te roczniki liczą po 300-350 tys. ludzi. A za chwilę wejdą roczniki z lat 50. liczące średnio po 800 tys. osób. W latach 50. przez dekadę w powojennym wyżu demograficznym urodziło się 800 tys. dzieci.

Osoba, która urodziła się w 1954 roku ma w tej chwili lat 70. Za kilka lat będzie, a często już jest, “beneficjentem” systemu ochrony zdrowia, który jest niewydolny. Jedna trzecia z tych osób powinna być objęta opieką paliatywną. Działania Zespołu będą miały na celu takie przygotowanie regulacji, możliwości prawnych udzielania tym ludziom pomocy adekwatnej do potrzeb.

Jeżeli idzie o analizę systemu. W roku 2019 pojawiły się dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli, jeden poświęcony opiece paliatywnej, drugi poświęcony niedostatkom w działaniu systemu ochrony zdrowia. Do tej pory żadne z wniosków, żadne z postulatów przedstawione w tych raportach NIK-u nigdy nie zostały wzięte pod uwagę. (…)

Skomentuj