Ruszył Zespół ds. Opieki Okołoporodowej. Jest pierwszy projekt ustawy - Konfederacja

Ruszył Zespół ds. Opieki Okołoporodowej. Jest pierwszy projekt ustawy

Projekt ustawy wydłużający urlop macierzyński dla matek wcześniaków – zaproszenie na konsultacje

Dzisiaj, podczas konferencji prasowej, Karina Bosak, poseł na Sejm RP z ramienia Konfederacji i Przewodnicząca Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej, ogłosiła inicjatywę mającą na celu wsparcie matek dzieci przedwcześnie urodzonych w Polsce. Aktualnie, ponad 20 000 matek rocznie staje przed wyzwaniem długotrwałego pobytu w szpitalu z dzieckiem, co jest niewłaściwe w kontekście przewidzianego urlopu macierzyńskiego.

Projekt ustawy, którego szczegóły zostaną przedstawione w trakcie dzisiejszego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Opieki Okołoporodowej, zakłada wydłużenie urlopu macierzyńskiego, zaczynając go dopiero od momentu opuszczenia szpitala przez matkę i dziecko. To istotna zmiana, mająca na celu dostosowanie prawa do rzeczywistych potrzeb matek wcześniaków.

Karina Bosak podkreśliła wagę tej inicjatywy, zwracając uwagę na trudności, z jakimi borykają się matki dzieci przedwcześnie urodzonych. Projekt ma na celu skrócenie okresu oddzielenia matki od dziecka oraz umożliwienie im pełniejszego korzystania z czasu przeznaczonego na opiekę macierzyńską.

Klaudia Domagała, pełnomocniczka ds. opieki okołoporodowej, poinformowała, że do konsultacji projektu zostali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji, w tym rzecznik praw pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organizacje pozarządowe, lekarze i położne.

Zaproszenie do konsultacji zostało również skierowane do społeczeństwa. Klaudia Domagała zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w procesie konsultacyjnym, który będzie transmitowany na żywo, a także dostępny do obejrzenia na stronie Sejmu w ciągu kilku dni od jego zakończenia.

Kończąc konferencję, Małgorzata Tylus, autorka projektu, przekazała informacje dotyczące zgłaszania postulatów i spraw wymagających interwencji poselskiej. Zachęciła wszystkich zainteresowanych do kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego Pani Poseł: karina.bosak@sejm.pl

Konferencja zakończyła się ogłoszeniem rozpoczęcia posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Opieki Okołoporodowej, które będzie dostępne do śledzenia na żywo oraz do późniejszego obejrzenia na stronie Sejmu.

Biuro Prasowe Konfederacji

Skomentuj