Numery kont bankowych

Przelew tradycyjny

Wpłat można dokonywać też bezpośrednio na poniższy rachunek bankowy:

Tytułem: Darowizna, jestem obywatelem polskim, mieszkam w Polsce

Nazwa i adres odbiorcy:
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
00-549 WARSZAWA UL. PIĘKNA 24/26A.

Uwaga:
Niedopuszczalne jest wykonywanie przelewu:

  • z rachunku firmowego lub zagranicznego,
  • poprzez internetowych pośredników płatności,
  • przez osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie mieszkają na stałe w Polsce.

Łączna kwota wpłat od jednego Darczyńcy w całym roku 2023 nie może przekraczać 52 350 złotych.

Partia zobowiązana jest do prowadzenia dostępnego online rejestru wpłat, w którym wymienieni zostaną Darczyńcy, których suma wpłat przekroczy 10 000 złotych.

Dane Darczyńców wpłacających mniejsze kwoty nie będą publikowane w Internecie (chyba że Darczyńca sobie tego zażyczy).