Apelujemy do prezydenta o sprzeciw wobec Funduszu Zadłużenia! - Konfederacja

Apelujemy do prezydenta o sprzeciw wobec Funduszu Zadłużenia!

Posłowie Robert Winnicki oraz Jakub Kulesza z Konfederacji apelują do Prezydenta Andrzeja Dudy o nie ratyfikowanie unijnego Funduszu Odbudowy, jeśli rząd zdecydowałby się pominąć Sejm i od razu skierować dokument do głowy państwa. Zdaniem posłów, Fundusz Odbudowy może jedynie zostać przegłosowany większością kwalifikowaną 2/3, bo tego wymaga Konstytucja.

Jakub Kulesza: W przestrzeni medialnej pojawiło się doniesienie o tym, że premier Mateusz Morawiecki chce przepchnąć zgodę na Fundusz Zadłużenia, dla zmylenia przeciwnika nazywanego Funduszem Odbudowy, nie zgodnie z Konstytucją przez Sejm, tylko bezpośrednio skorzystać z furtki “małej ratyfikacji”, czyli dać bezpośrednio prezydentowi do podpisu. Takie działanie byłoby jawnym złamaniem Konstytucji. (…) Apelujemy do PAD, by nie zgadzał się na taki wariant. Ślubował (prezydent) strzec Konstytucji, a tam powiedziane jest jasno, że przekazywanie nowych kompetencji na rzecz instytucji międzynarodowych, może się odbyć tylko za zgodą Sejmu większością kwalifikowaną 2/3. 

Politycy Konfederacji powołują się na art. 90 Konstytucji RP: Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Robert Winnicki: Wzywamy prezydenta do tego, żeby przeciwstawił się polityce kapitulacji wobec Brukseli, jaką prowadzi rząd Morawieckiego. Ta kapitulacja ma potrójny wymiar przez ostatnie półtora roku. Po pierwsze, to oczywiście Fundusz Zadłużenia, który nakłada nowe zobowiązania na obywateli wszystkich państw UE. To są podatki i długi, czyli odebranie podstawowych kompetencji finansowych z państw narodowych. (…) Ta kapitulacja ma również wymiar światopoglądowy, bo Komisja Europejska prowadzi lewicową ofensywę światopoglądową. Ta kapitulacja ma też wymiar energetyczny, ponieważ premier Morawiecki godzi się na podwyższenie absurdalnych kwot CO2 dla Polski, niszcząc nasz przemysł energetyczny i sprawiając, że Polacy poniosą ogromne koszty jeśli chodzi o zasobność w portfelach. 

Ta potrójna kapitulacja musi spotkać się ze sprzeciwem. Ten sprzeciw musi zostać wyrażony w parlamencie. – Winnicki jasno podkreślił, że rząd musi oprzeć się na art. 90 Konstytucji i przegłosowaniu Funduszu Odbudowy większością kwalifikowaną 2/3, jeśli nie chce odpowiadać karnie za złamanie prawa. – To jest najważniejsze wyzwanie w tej kadencji Andrzeja Dudy, dlatego apelujemy, żeby zachował się jak głowa państwa, która musi strzec naszej suwerenności. 

CAŁOŚĆ KONFERENCJI