„Nie przenoście destrukcji, która miała miejsce w sądownictwie, na system ustawodawczy” - Konfederacja

„Nie przenoście destrukcji, która miała miejsce w sądownictwie, na system ustawodawczy”

Michał Wawer podczas 2. posiedzenia Sejmu X kadencji, 16 stycznia 2024 r.

– Pierwszy raz w historii III Rzeczypospolitej mamy do czynienia z sytuacją, gdzie skład Sejmu jest kwestionowany! Co za tym idzie, kwestionowana jest zdolność Sejmu do podejmowania wiążących, legalnych ustaw. Taka sytuacja jest bardzo groźna.

Jest tak samo groźna jak sytuacja, z którą wyszliśmy z poprzedniej kadencji, tzn. sytuacja, w której wyroki sądów mogą być kwestionowane, bo instytucje sądownicze przez ostatnie 8 lat były kwestionowane.

Apeluję do koalicji rządzącej, żebyście nie popełniali tego samego błędu, który popełniał PiS! Nie przenoście destrukcji, która miała miejsce w systemie sądowniczym, na system ustawodawczy! Dlatego, że może być po prostu taka sytuacja, za kilka lat, że zmieni się władza, i nowa władza przyjdzie i zakwestionuje wszystkie ustawy, które przez najbliższe 4 lata będą przez ten Sejm przyjmowane! Pamiętajcie, że nie będziecie rządzić wiecznie.

Konfederacja zaproponowała, żeby dokonać w takiej sytuacji resetu konstytucyjnego, tzn. wyzerowania składu instytucji sądowniczych i wyłonienia większością konstytucyjną nowych instytucji, zdolnych do tego, żeby rozstrzygnąć spory konstytucyjne, które w tej chwili są po prostu niemożliwe, w wiążący sposób, do rozstrzygnięcia.

W związku z tym wnoszę o odroczenie obrad w celu podjęcia negocjacji politycznych nad zrealizowaniem resetu konstytucyjnego.

Dziękuję bardzo.

Skomentuj