1. LIKWIDACJA SOCJALU DLA IMIGRANTÓW
  Państwowe programy socjalne i demograficzne wyłącznie dla polskich obywateli. Brak preferencji dla cudzoziemców w dostępie do usług publicznych. Likwidacja przywilejów emerytalnych dla cudzoziemców.
 2. JAK NAJSZYBSZY POWRÓT UCHODŹCÓW DO KRAJÓW POCHODZENIA
  Uchylenie automatycznego przedłużania prawa pobytu dla uchodźców po ustaniu
  sytuacji zagrożenia ich życia. Zlikwidowanie innych zachęt do osiedlania się w Polsce.
  Organizacyjne wsparcie szybkich powrotów do krajów pochodzenia.
 3. LIMIT NAPŁYWU IMIGRANTÓW
  Przywrócenie kontroli nad napływem imigracji spoza UE. Ustalenie rocznego limitu
  pozwoleń na wjazd z konkretnych krajów. Wstrzymanie napływu muzułmanów.
 4. DEKONCENTRACJA IMIGRACJI
  Wprowadzenie maksymalnych pułapów procentowych imigrantów na jednostkę
  samorządu terytorialnego.
 5. PROCEDURY GWARANTUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
  Ściślejsza weryfikacja imigrantów. Likwidacja skróconych procedur imigracyjnych.
 6. ZASADA “ZERO TOLERANCJI”
  Natychmiastowe wydalenie z kraju imigrantów nielegalnie zatrudnionych i tych, którzy złamali prawo. Podawanie narodowości i obywatelstwa sprawców przestępstw przez
  policję i prokuraturę. Szybkie i skuteczne procedury deportacji nielegalnych imigrantów.
 7. DELEGALIZACJA SZARIATU
  Restrykcyjny zakaz stosowania barbarzyńskich praktyk szariatu na terytorium Polski. Zakaz finansowania islamu z zagranicy.
 8. ZAKOŃCZENIE UMIĘDZYNARADAWIANIA SZKÓŁ WYŻSZYCH
  Pierwszeństwo w przyjmowaniu na uczelnie publiczne i do akademików dla polskich obywateli. Likwidacja preferencji finansowej na rzecz obcokrajowców
  w finansowaniu szkolnictwa wyższego. Składanie wniosków o polskie granty
  i stypendia w języku polskim.
 9. OCHRONA JĘZYKA POLSKIEGO
  Wzmocniona ochrona prawna języka polskiego w sferze publicznej. Język
  polski jedynym językiem urzędowym w Polsce.
 10. PRESJA INTEGRACYJNO-ASYMILACYJNA
  Obowiązek opanowania języka polskiego w dwa lata jako warunek
  przedłużenia prawa pobytu.
 11. OBYWATELSTWO WYRÓŻNIENIEM
  Dziesięcioletnie moratorium na przyznawanie obywatelstwa. Ustalenie
  wysokich wymagań ustawowych dla starających się o obywatelstwo RP.
 12. POWROTY POLAKÓW
  Wspieranie powrotów z Zachodu i repatriacji Polaków z całego świata.