ZERO SOCJALU dla Ukraińców i innych imigrantów - Konfederacja

ZERO SOCJALU dla Ukraińców i innych imigrantów

Karol Pęczek:
– Konfederacja stoi na jasnym stanowisku, ani Ukraińcy, ani inni cudzoziemcy nie powinni otrzymywać w Polsce socjalu. Tymczasem 500+, 300+, kredyt 2%, kapitał rodzinny to są wszystko świadczenia finansowane z kieszeni polskich podatników. Ponadto Ukraińcy są uprzywilejowani jeżeli chodzi o wyrównanie do polskiej emerytury. Jedna odprowadzona w Polsce składka do ZUS, wystarczy, żeby Ukrainiec i Białorusin mógł otrzymywać polską minimalną emeryturę.

– Jest to atrakcyjny dla Ukraińców proceder, ponieważ na Ukrainie minimalna emerytura wynosi, w przeliczeniu na złotówki, około 300 zł, a średnia emerytura około 500 zł. Tymczasem od 1 marca w Polsce minimalna emerytura to 1580 zł. Czyli trzykrotnie wyższa od ukraińskiej średniej!

– Domagamy się tego, aby rząd Polski wypowiedział niekorzystną umowę z Ukrainą. Domagamy się także wyłączenia Ukraińców z polskiego systemu świadczeń socjalnych. (…)

– W pierwszej kolejności powinniśmy bronić interesu polskich podatników. Polska okazała i cały czas okazuje duże wsparcie Ukrainie. Za to wsparcie, domagamy się, aby polski rząd umiał wynegocjować preferencyjne traktowanie polskich firm przy odbudowie Ukrainy.

Skomentuj