Te osoby powinny w TRYBIE NATYCHMIASTOWYM przestać pełnić swoje obowiązki! - Konfederacja

Te osoby powinny w TRYBIE NATYCHMIASTOWYM przestać pełnić swoje obowiązki!

Grzegorz Płaczek na serwisie X.

W związku z tym, że w Polsce wybuchła afera związana z kupowaniem dyplomów MBA przez osoby zasiadające w spółkach Skarbu Państwa, posłów obecnej kadencji oraz generałów i dowódców Wojska Polskiego, jako poseł Konfederacji złożyłem na ręce Pana premiera Donalda Tuska oficjalny WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE WERYFIKACJI (sygnatura pisma: 2024/W022). Oto jego treść:

• „Szanowny Panie premierze, jako Poseł na Sejm RP X kadencji sejmu, zwracam się z pilną prośbą o przeprowadzenie weryfikacji i ustalenie przez Pana premiera:– którzy posłowie X kadencji sejmu,- którzy członkowie Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa,- którzy generałowie oraz pułkownicy polskiego wojska „nabyli” lub „otrzymali bezpłatnie” w sposób NIELEGALNY dyplom ukończenia uczelni Collegium Humanum od 1999 roku. Osoby te powinny w TRYBIE NATYCHMIASTOWYM przestać pełnić swoje obowiązki i zostać podani do publicznej wiadomości. Zwracam uwagę, iż Prokuratura prowadzi śledztwo w związku z licznymi nieprawidłowościami w kwestii „przyznawania” dyplomów MBA przez w/w uczelnię, jednak polska racja stanu wymaga równoległych, szybkich działań i odsunięcia od pełnionych stanowisk tych, którzy otrzymali dyplomy w sposób nielegalny, ŁAMIĄC PRAWO. Wyborcy powinni także dowiedzieć się, którzy posłowie znajdują się na haniebnej liście osób, które „nabyły” lub „otrzymały bezpłatnie” dyplom.Zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie, jakie kroki zostaną podjęte przez Szanownego Pana premiera w tej kwestii. Pełnienie zaszczytnych funkcji przez osoby, które w sposób nielegalny otrzymały dyplomy MBA uczelni Collegium Humanum godzi w dobre imię państwa polskiego oraz w honor polskiego żołnierza. Co więcej, osoby, które w sposób nielegalny nabyły lub otrzymały dyplom, NIE są gwarantem posiadania odpowiednich kwalifikacji, co ma wpływ na jakość i sposób zarządzania spółkami Skarbu Państwa, co ostatecznie godzi w polską rację stanu. Grzegorz Płaczek

• Dlaczego go złożyłem? Bowiem Centrum Informacyjne Rządu właśnie zapowiedziało, że nie będzie sprawdzać, kto złamał prawo i kto dotychczas kupił (lub bezpłatnie otrzymał) dyplom ukończenia MBA na uczelni Collegium Humanum. Czyli innymi słowy nie ma decyzji politycznej, aby sprawdzić, kto łamiąc prawo zasiada w spółkach Skarbu Państwa lub zarządza polskim wojskiem. No nie! Przecież to jest patologia. Bo to tak, jakbyś Ty zatrudnił kogoś do pracy i po tym, jakbyś dowiedział się, że ta osoba oszukała na etapie procesu rekrutacji, poklepałbyś ją po ramieniu.

Szambo wybiło i czas pociągnąć do odpowiedzialności oszustów, Panie premierze. Bo pełnią oni zaszczytne role w państwie polskim. Od wojska, przez parlament, po Rady Nadzorcze w polskich spółkach Skarbu Państwa.

Komentarze (2)