Nie możemy dać sobie odebrać tego na co przez pokolenia zapracowaliśmy! - Konfederacja

Nie możemy dać sobie odebrać tego na co przez pokolenia zapracowaliśmy!

Krzysztof Bosak na konferencji prasowej Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w Biłgoraju.

– Przekonujemy do głosowania na Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców. To jest duża radość, że w tych wyborach samorządowych idziemy razem, połączyliśmy siły. Mamy wielu wspaniałych kandydatów, którzy zarówno idą do Sejmiku Wojewódzkiego – tutaj jednym z liderów jest Piotr Zduńczyk – jak również i do Rady Powiatu Biłgorajskiego. Przyjechałem poprzeć kandydatów Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, pomóc im w kampanii wyborczej i przekazać dobre słowo, że warto walczyć o to, w co wierzymy.

Przypomnę Piątkę Samorządową Konfederacji, którą przedstawiliśmy nie dalej jak dwa dni temu na naszej ogólnopolskiej konwencji w Krakowie, to znaczy:
1. Rozbijemy układy.

2. Samorząd pełen energii. A więc żebyśmy mieli ciepło, żebyśmy mieli prąd po dostępnych cenach, żebyśmy nie byli zniszczeni regulacjami, które zabierają nam dobrobyt.

3. Swoboda przemieszczania się. To zaczyna się szczególnie w dużych miastach i to dotyka też przedstawicieli mieszkańców miast mniejszych. Różne sprawy, żeby załatwiać, trzeba jeździć do miast wojewódzkich, tam się zaczyna zwalczanie kierowców, likwidowanie miejsc parkingowych, zwężanie ulic, likwidowanie parkingów, robienie tzw. stref zakazu wjazdu zwanych dla niepoznanki strefami czystego powietrza. Nikt nie prowadzi badań, czy tam powietrze jest czystsze po tym, jak zakazano wjazdu ludziom, którzy dysponują zwykłymi autami. Natomiast to są wszystko formy utrudniania nam po prostu życia, a my jesteśmy temu przeciwni.

4. Polska zdrowa żywność. Żebyśmy mieli własną produkcję żywności, żebyśmy mieli rolnictwo, żebyśmy mieli hodowlę, żebyśmy mieli produkcję żywności po konkurencyjnych cenach, żeby polski rolnik, polski hodowca nie był niszczony konkurencją z zagranicy. To jest to, co zrobiła Unia Europejska, czyli zalew polskiego rynku produktami z Ukrainy, ale także niszczenie ciągłymi regulacjami podnoszącymi koszty wszystkiego. Jeżdżę i rozmawiam z rolnikami i wiem, że naprawdę perspektywa kontynuowania swoich upraw, swoich hodowli jest ludziom odbierana i my musimy przywrócić sobie samym wiarę w to, że panujemy nad swoim losem, że nie eurokrata, nie urzędnik, nie jakiś komisarz, ale my sami jesteśmy w stanie robić to, co robili nasi dziadkowie, nasi rodzice, nasi pradziadkowie, czyli produkować dla siebie żywność. Która wyżywi naszą populację.

5. Własny dom to wolność. My musimy mieć prawo mieszkać w swoich domach. W ostatnich dniach Parlament Europejski przegłosował tak zwaną dyrektywę budynkową. Rozglądam się Patrzę po domach, które stoją dookoła i zastanawiam się, który z tych domów będzie spełniał tak zwaną dyrektywę budynkową. Kto z Państwa jest przygotowany na wydatki idące w setki tysięcy złotych, na modernizację własnego budynku, do standardów, które wymyślili eurokraci i które mają się nijak do możliwości kapitałowych i potrzeb rzeczywistych polskiego społeczeństwa?

Konferencja prasowa Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w Biłgoraju, 26 marca 2024 r. Głos zabrali: Krzysztof Bosak, Stanisław Bąk i Piotr Zduńczyk.

Jako Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy jedyni mówimy uczciwie, bez mydlenia oczu o tych wszystkich wyzwaniach. I dlatego połączyliśmy siły. I dlatego chcemy bronić interesu obywateli, bronić swobód obywatelskich, także tych, które gwarantuje nam Konstytucja. Stąd w naszej piątce hasło swobody przemieszczania się, to jest właśnie związane z przemieszczaniem się autami. To nam obiecywano, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, że każdy będzie mógł się przemieszczać i my po prostu chcemy, żeby to, co nam obiecano, tego nam nie zabierano.

To nie jest już kwestia podejścia, czy ktoś jest za obecnością w Unii Europejskiej, czy kto jest przeciw. To jest kwestia dotrzymania obietnic, które publicznie złożono polskiemu społeczeństwu. I nie możemy dać sobie odebrać tego, na co sami przez pokolenia zapracowaliśmy. Czyli na domy, na możliwość poruszania się, na możliwość wyżywienia się jako naród, jako zamieszkująca tę ziemię populacja, na możliwość ogrzania swoich domów, na możliwość zakupu prądu po przystępnej cenie. I na możliwość kontrolowania własnego życia obywatelskiego, stąd to pierwsze hasło, czyli rozbijemy układy. Tam, gdzie są układy, które nie działają, tam, gdzie instytucje nie działają prawidłowo, tam my chcemy te układy rozbijać. Życzę kandydatom do powiatu biłgorajskiego z Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców sukcesu, żeby wprowadzili swoich radnych i żeby wprowadzili świeży powiew do Sejmiku Wojewódzkiego i do Rady Powiatu. Życzę także Państwu, żebyście mieli satysfakcję w dniu wyborów z tego, jakich kandydatów wystawiliśmy i żeby pomnożyli zaufanie, jakim państwo ich obdarzycie do następnych wyborów, żebyśmy szli coraz silniejsi i coraz bardziej zorganizowani, jako społeczność lokalna i jako całe społeczeństwo.

Skomentuj