Wipler o zachowaniu przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości: To sejmowe chuligaństwo! - Konfederacja

Wipler o zachowaniu przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości: To sejmowe chuligaństwo!

Poseł Przemysław Wipler skomentował zachowanie przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości, która nie dopuściła do głosu przedstawiciela Trybunału Konstytucyjnego.

Przemysław Wipler na serwisie X: Podczas Komisji Sprawiedliwości przewodnicząca odmówiła wystąpienia w imieniu Trybunału Konstytucyjnego sędziemu Jarosławowi Wyrembakowi, twierdząc że nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Nie mogliśmy wysłuchać stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w sprawie działalności za 2023 rok.

Jednym z elementów zasady konstytucyjnej trójpodziału władz jest szacunek tych władz dla autonomii poszczególnych władz. Jeśli Przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego deleguje w swoim imieniu sędziego do prezentowania stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, jako posłowie powinniśmy je wysłuchać.

Posłowie nie mają podstaw by arbitralnie decydować zgodnie ze swoim „widzi mi się” kto jest a kto nie jest sędzią, w tym sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Każde inne zachowanie to sejmowe chuligaństwo i dalsza droga do anarchii. Taka konfrontacyjna polityka niszczy Polskę.

Po formalnym zamknięciu posiedzenia komisji słuchamy stanowiska sędziego, któremu tego odmówiono zrobienia tego na komisji.

Komentarze (1)