Polscy politycy pozwalają się traktować jak lokaje Izraela! - Konfederacja

Polscy politycy pozwalają się traktować jak lokaje Izraela!

Konferencja prasowa posłów Konfederacji Przemysława Wiplera i Michała Wawera, 3 kwietnia 2024 r.

Przemysław Wipler:
– Konferencja dotyczy tragicznych zdarzeń w Strefie Gazy w wyniku których został zamordowany polski obywatel. W związku z wydarzeniami w Strefie Gazy, w związku z zamordowaniem polskiego obywatela Klub Konfederacji przygotuje i zaproponuje na przyszłym posiedzeniu Sejmu projekt uchwały Sejmu, która ma potępić działanie państwa Izrael. Ma potępić zbrodnie wojenne w wyniku których zostali zabici wolontariusze organizacji charytatywnej, w tym polski obywatel. Będziemy chcieli zdeterminować, zmusić polski rząd, by upomniał się o interesy Polaków, o interesy Polski i upomniał się o przestrzeganie podstawowych praw człowieka.

Zbrodnia wojenna, bo z czymś takim mieliśmy do czynienia w Strefie Gazy, powinna zostać potępiona. A żeby wyjaśnić co się wydarzyło powinna zostać powołana międzynarodowa komisja śledcza. Nie może być tak, że państwo Izrael samo będzie wyjaśniało czy popełniło błąd, pomyłkę i na czym ta pomyłka polegała. Jesteśmy przekonani, że trzykrotne ostrzelanie konwoju, w którym wolontariusze wieźli pomoc humanitarną, wieźli jedzenie dla dzieci, dla niemowlaków do Strefy Gazy, to nie był przypadek. (…)

Michał Wawer:
W ciągu ostatnich 36 godzin można było dwa razy poczuć autentyczne przerażenie.
Pierwszy raz, kiedy usłyszeliśmy, co się wydarzyło w Palestynie. Kiedy usłyszeliśmy, że polski obywatel został zamordowany przez izraelskie siły zbrojne w akcie zbrojnym, którego nie można nazwać inaczej jak zbrodnią wojenną.
Drugi raz można było poczuć przerażenie, kiedy zobaczyliśmy, jak bardzo polskie władze, polski rząd, polski prezydent również nie potrafią na to zareagować. Jak wielki jest strach w polskich elitach politycznych z Platformy i z PiSu przed tym, żeby powiedzieć jakiekolwiek słowo krytyki wymierzone w Izrael. Wymierzone w to, co się dzieje w tej chwili w Palestynie, w Strefie Gazy. Nie ma na to naszej zgody jako Konfederacji.

Domagamy się, żeby polski rząd zaczął robić to, co powinien robić polski rząd, czyli bronić polskiego interesu narodowego. Jeżeli siły zbrojne Izraela zabijają polskiego wolontariusza, jeżeli ambasador Izraela w odpowiedzi na słowa nazywające rzeczy po imieniu – dlatego, że wicemarszałek Krzysztof Bosak po prostu nazwał rzeczy po imieniu, mówiąc o zbrodni wojennej – a ambasador Izraela odpowiada na to oskarżeniami, tradycyjnymi już oskarżeniami o antysemityzm, i na to nie ma żadnej reakcji polskiego rządu. To pokazuje, że polscy politycy pozwalają się traktować jak lokaje Izraela! I niestety, jeżeli na to pozwalają, to tak będą traktowani.

Polska jest poważnym krajem, zajmującym istotne miejsce w międzynarodowej układance, w systemie międzynarodowym. Mamy prawo wyrażać, artykułować własne interesy. Mamy prawo domagać się tego, żeby polscy obywatele, żeby ich życie i zdrowie było szanowane i było chronione! Jako Konfederacja będziemy o to walczyć i będziemy krytykować każdego izraelskiego dyplomatę, każdego izraelskiego polityka, każdego polskiego polityka również, który pozwala na to, że Polska jest traktowana jako państwo drugiej kategorii, którym można na arenie międzynarodowej pomiatać.

Niedługo przedstawimy projekt naszej uchwały na forum Sejmu i liczymy na to, że politycy innych partii pójdą po rozum do głowy, odnajdą utraconą godność w głębi swoich serc i poprą uchwałę Konfederacji, przywracającą Polsce godność na arenie międzynarodowej.

Skomentuj