Oskarżamy rząd Donalda Tuska o zdradę - Konfederacja

Oskarżamy rząd Donalda Tuska o zdradę

Krystian Kamiński, jedynka na warszawskiej liście Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– Komisja Europejska w komunikacie na temat zamknięcia procedury z artykułu 7 dotyczącego praworządności jednocześnie zaznaczyła, że rząd polski uznał wyższość prawa unijnego nad prawem polskim. W naszym zrozumieniu jest to po prostu akt zdrady dyplomatycznej! Ponieważ nie tylko łamie Konstytucję, ale po prostu podważa wszelkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, nie tylko te z ostatnich lat, które i tak kwestionuje obecny rząd, ale też tych z wcześniejszych lat, z 2005, z 2011, które jednoznacznie określają, że polska Konstytucja jest nadrzędna!

Jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to wiadomo było, że oddaje część kompetencji Unii Europejskiej, ale nigdy nie było mowy o tym, że oddaje wszystkie kompetencje! Mało, nigdy nie było mowy o tym, że prawo unijne jest wyższe od polskiego prawodawstwa – byłoby to całkowicie absurdalne i niezgodne z tym, co jest w innych państwach!

Żadne inne państwo tak nie funkcjonuje. Mamy przecież wyroki w innych państwach Unii Europejskiej, jak Francji, Danii, Rumunii, Czech, Hiszpanii czy Niemczech, gdzie wszędzie jest właśnie mówione o tym, że prawodawstwo krajowe jest wyższe od prawodawstwa unijnego. Francuska Rada Stanów przypomina w decyzji 21 kwietnia 2021 roku, że francuska konstytucja pozostaje nadrzędną normą prawną prawa krajowego. Duński Sąd Najwyższy również mówi o tym, że jeśli coś jest niezgodne z konstytucją krajową, no to ta konstytucja jest nadrzędna. Tak samo prawo rumuńskie. Wszystkie, wszystkie kraje potwierdzają, że ich wewnętrzne prawodawstwo jest wyższe nad prawem unijnym. Ale u nas, jak zawsze, ktoś musi się wychylić i pokazać, że jest bardziej europejski niż polski.

Dlatego oskarżamy rząd Donalda Tuska o zdradę dyplomatyczną i uważamy, że takie coś powinno zostać właśnie rozstrzygnięte przez prokuraturę, czy właśnie doszło do takiego precedensu.

Skomentuj