Konfederacja poprze ustawę o obronie ojczyzny, ale zgłasza poprawkę o prawie do broni. - Konfederacja

Konfederacja poprze ustawę o obronie ojczyzny, ale zgłasza poprawkę o prawie do broni.

Politycy Konfederacji zapowiedzieli, że poprą ustawę o obronie ojczyzny, która dzisiaj procedowana jest w Sejmie. Politycy tej partii nie są w pełni przekonani do jej założeń, ale jak podkreślają, w obecnej sytuacji powinni ją poprzeć. Sami zgłaszają jednak poprawkę o prawie do posiadania broni, którą chcą równocześnie wpisać do Konstytucji. 
 
,,Każdy dorosły obywatel ma prawo do posiadania broni. Prawo to może być ograniczone jedynie wyrokiem sądów w indywidualnych przypadkach” – tak brzmi tekst poprawki Konfederacji. Politycy złożą ją do projektu ustawy o obronie ojczyzny, ale postulują również wpisanie jej do Konstytucji. – Bądźmy mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie.” – powiedział poseł Michał Urbaniak, odnosząc się tym samym do sytuacji na Ukrainie.
Konfederacja poprze ustawę o obronie ojczyzny.
 
Poseł Artur Dziambor powiedział, że jego koło poprze projekt ustawy o ochronie ojczyzny. – “Poprzemy ją mimo to, że widzimy w niej wady. Jest to ustawa robiona na szybko, która nie załatwia pełnych spraw i tworzy pozabudżetowe wydatki. Ale poprzemy ją ponieważ dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski.”

CAŁOŚĆ KONFERENCJI