Konfederacja krytycznie o funduszu kompensacyjnym: Brudny plaster na ropiejącą ranę. - Konfederacja

Konfederacja krytycznie o funduszu kompensacyjnym: Brudny plaster na ropiejącą ranę.

Politycy Konfederacji skrytykowali projekt funduszu kompensacyjnego za niepożądane odczyny poszczepienne. Ich zdaniem przepisy, które proponuje rząd są niewystarczające, a władza stosuje taktykę “zakrywania słońca palcami” i nie chce brać odpowiedzialności za problemy zdrowotne Polaków pojawiające się po przyjęciu szczepionki. – Wzywamy do odrzucenia tego bubla prawnego!
 
“Mija już prawie rok od dnia, kiedy zaczęły się w Polsce szczepienia. Mija też prawie rok od czasu jak nie istnieje ustawa, która określa odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne.” – powiedział poseł Artur Dziambor. – zdaniem posła Konfederacji przez cały ten czas rząd nie zamierzał brać na siebie odpowiedzialności za negatywne skutki, które mogą wywoływać szczepionki – “Dopiero dziś po roku czasu mamy jakąś ustawę. Jednak ustawę, która znowu nie spełnia wymogów, które stawialiśmy.”
 
“Mamy kolejną ustawę, która jest jak brudny plaster na ropiejącą ranę” – powiedział Michał Urbaniak. Poseł wymienił skandaliczne jego zdaniem zapisy ustawy rządu – “Brak rekompensaty za śmierć najbliższej osoby z powodu NOP. Górna granica rekompensaty 100 tysięcy złotych. Rekompensaty mają być przyznawane jedynie za NOP-y wymienione przez producenta. Brak odszkodowania za czas hospitalizacji poniżej 14 dni. Krótki termin ubiega się o odszkodowanie, czyli rok od ostatniego dnia hospitalizacji, nie później trzy lata od zdarzenia. Brak prostego formularza zgłaszania NOP-ów, chociażby przez Internet. Ustawa obejmuje tylko NOP-y z covid-19, a co ze szczepieniami na inne choroby?”. 
Jakub Kalus z biura prawnego Konfederacji powiedział: Największym sukcesem tego projektu jest to, że rząd wycofał się ze skandalicznych innych ustawowych propozycji, tzw. kary za kłamstwo covidowe do 30 tys. złotych, czy za wprowadzenie policji sanitarnej. Rząd od roku trwa w sytuacji, w której nie ma możliwości dochodzenia odszkodowań za niepożądane odczyny poszczepienne.”
 
“Równolegle, gdy rząd zmusza Polaków do szczepień, nie wprowadzanie systemu o funduszu kompensacyjnym jest sytuacją skandaliczną. Rząd w sprawie NOP-ów stosuje taktykę zasłaniania słońca palcami. Udaje, że problemu nie ma.” – powiedział Kalus. 
 
Konfederacja proponuje szereg zmian, które będą odpowiedziały wyzwaniom stawianym przez problem związany z NOP:
– prosty system zgłaszania NOP przez Internet 
– rekompensaty dla osób hospitalizowanych niezależnie od czasu trwania hospitalizacji i do 10 lat od zdarzenia
– rekompensaty niezależnie od wymienienia przez producenta konkretnego NOP
– rekompensaty dla bliskich osób zmarłych przez NOP. 
 
“Wzywamy do odrzucenia tego bubla prawnego! Zachęcamy do podpisywania się pod naszym projektem.” – zaapelowali konfederaci. 

CAŁOŚĆ KONFERENCJI