Te przepisy WHO to zagrożenie dla suwerenności zdrowotnej Polaków! - Konfederacja

Te przepisy WHO to zagrożenie dla suwerenności zdrowotnej Polaków!

Interwencja poselska posłów Konfederacji Grzegorza Płaczka, Konrada Berkowicza i Włodzimierza Skalika, członków nowo powołanego Zespołu Parlamentarnego ds. Światowej Organizacji Zdrowia, w Ministerstwie Zdrowia.

Grzegorz Płaczek:
– Spotykamy się na konferencji prasowej poświęconej zagrożeniom WHO. Z przeprowadzeniem interwencji poselskiej w budynku Ministerstwa ZdrowiaPo II wojnie światowej powstała Światowa Organizacja Zdrowia WHO. W ciągu ostatnich dziesięcioleci organizacja zmieniała się w tubę propagandową firm farmaceutycznych. Ostatnie zapisy, które są proponowane przez WHO, wydaje się, że godzą w suwerenność zdrowotną Polaków.
W maju 2020 roku weszło pierwszych pięć poprawek, a międzyczasie kolejnych 300 poprawek. Poprawki są na tyle groźne, że postanowiliśmy wejść do Ministerstwa Zdrowia dzisiaj i sprawdzić co ministerstwo Zdrowia w ostatnich latach zrobiło, aby pochylić się nad tymi proponowanymi zmianami.
Tych zmian jest bardzo dużo. natomiast jest kilka takich, które wydają się najgroźniejsze. Jedna ze zmian, to zmiana charakteru WHO i jego funkcjonowania. WHO zamiast być organizacją doradczą, ma się stać organizacją zarządczą. Czyli w sytuacjach tylko potencjalnie pandemicznych, ma przejąć rolę nadrzędną nad ministerstwem zdrowia.
W proponowanych zmianach jest wykreślony zapis, że wszystkie działania WHO mają się odbywać z poszanowaniem godności publicznej. Jest planowana cenzura. Planowane są paszporty covidowe. Chcemy dzisiaj z posłami Konfederacji sprawdzić czy Ministerstwo Zdrowia ma świadomość tych zmian. Chciałem zwrócić uwagę, że Polska do 1 grudnia 2023 roku ma możliwość wydłużenia okresu dla analizy tych 300 przepisów. Jeżeli nic nie zrobimy do 1 grudnia to za 10 miesięcy, licząc od 1 grudnia, te przepisy wejdą w życie. Natomiast, jeżeli zgłosimy swój sprzeciw, to zyskamy kolejne 8 miesięcy i wówczas pozostanie nam posłów 18 miesięcy na debatowanie czy te przepisy powinny wejść w ogóle w życie.

Włodzimierz Skalik:
– Warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z kompletną zmową milczenia odnośnie dwóch projektów procedowanych przez WHO, które, gdy wejdą w życie, będą dotyczyły każdego człowieka, każdego mieszkańca ze 194 państw członkowskich WHO. I pomimo, że trwają procesy o tak zasadniczym, globalnym znaczeniu w Polsce, ale nie tylko w Polsce, mamy do czynienia z kompletnym milczeniem, zarówno ośrodków politycznych, jak i mediów.
Te dwa procedowane projekty to:
– traktat pandemiczny,
– zmiana światowych przepisów zdrowotnych IHR 2005 [International Health Regulations].

Tak jak traktat pandemiczny będzie przedmiotem ratyfikowania przez polski parlament, tak zmiany przepisów IHR 2005 odbędą się wyłącznie decyzją Zgromadzenia Ogólnego WHO w maju 2024 roku. Składamy dzisiaj wizytę w Ministerstwie Zdrowia ponieważ jesteśmy również zainteresowani jakie uwagi Ministerstwo Zdrowia wniosło do tych przepisów IHR 2005. (…)

Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszych działań. Do włączenia się w blokowanie tych wszystkich szkodliwych i niebezpiecznych zmian w przepisach WHO. Więcej informacji na stronie: StopWHO.pl.

Skomentuj