Podwójna księgowość rządu PiS! Jak w organizacji przestępczej - Konfederacja

Podwójna księgowość rządu PiS! Jak w organizacji przestępczej

Konferencja prasowa Konfederacji z udziałem Krzysztofa Bosaka, Grzegorza Brauna i Grzegorza Płaczka.

Krzysztof Bosak:
– Wielki deficyt budżetowy wszystkich niepokoi. Niezależnie czy będą obejmować władzę, czy będą w opozycji dowiadujemy się o niepokojących faktach na temat polskich finansów publicznych. Żeby te fakty zrozumieć trzeba sobie uświadomić sposób uprawiania polityki przez obecny rząd. To jest PODWÓJNA KSIĘGOWOŚĆ. Najprościej mówiąc. Podwójna księgowość to zjawisko, które znamy z organizacji, gdzie dochodzi do przestępstw finansowych, gdzie dochodzi do wyprowadzenia pieniędzy. Bowiem rząd PiS-u w inny sposób liczy na potrzeby ustawy budżetowej, a w inny sposób liczy fundusze na potrzeby Unii Europejskiej.

– Na potrzeby polskiej opinii publicznej, na potrzeby uchwalenia w Sejmie ustawy budżetowej rząd PiS-u wyliczył deficyt na poziomie ponad 90 mld zł. Tymczasem na podstawie danych wysłanych do Unii Europejskiej okazuje się, że deficyt został wyliczony ponad dwukrotnie większy! Na 192 mld zł!

– Opinia publiczna dopiero to sobie uświadamia. Te informacje powoli docierają do mediów. To potwierdza rzeczy, które my podkreślaliśmy z mównicy. Mianowicie, że skala wyprowadzenia finansów publicznych przez rząd PiS-u, przez rząd Mateusza Morawieckiego poza kontrolę parlamentu, poza budżet jest bezprecedensowa. Mieliśmy okresy, kiedy Polska zaciągała większe zadłużenie, mieliśmy kiedy mniejsze. Mieliśmy rządy, które trafiały na czas lepszego rozwoju gospodarczego, lepszej koniunktury i gorszej. Ale nigdy w III RP nie mieliśmy rządu, który by na tak wielką skalę wyprowadziłby finanse publiczne poza kontrolę parlamentu.

– To w funduszach pozabudżetowych Mateusz Morawiecki wykreował rekordową liczbę długu. Długu, który jest długiem publicznym. Tak przynajmniej rząd deklaruje na potrzeby Unii Europejskiej. I również na przyszły rok rząd zaplanował tam – poza budżetem, poza systemem finansów publicznych, poza dochodami podatkowymi – tam zaplanował finansowanie zadań, które Polakom obiecał i przedstawił jako dobrodziejstwa swojego rządzenia. To rządzenie, jak wszystko wskazuje, przedłużone nie zostanie, ale my zostaniemy z tym systemem. Z tym nowym, dziwnym systemem, którego w Polsce chyba nikt za bardzo nie rozumie.

Zwracamy uwagę na to, podwójna księgowość jako znak firmowy tych, którzy dokonują operacji finansowych, które mają być nietransparentne. Niezależnie czy chodzi o wyprowadzanie pieniędzy, czy chodzi o działalność przestępczą, czy chodzi o ukrycie przed opinią publiczną rzeczywistego stanu finansów publicznych. Ta podwójna księgowość jest takim wspólnym mianownikiem tych operacji, których się należy wystrzegać.
W Konfederacji jesteśmy zwolennikami odpowiedzialnego podejścia do finansów państwa. Jesteśmy zwolennikami przejrzystości, gospodarności, odpowiedzialności, umiaru, wszystkich wartości kojarzonych z prawicą, a którymi nie kierował się rząd Mateusza Morawieckiego, nie kierował się rząd PiS-u.

Skomentuj