Europejski Blok Zachodni wykańcza gospodarczo socjalizm demokratyczny - Konfederacja

Europejski Blok Zachodni wykańcza gospodarczo socjalizm demokratyczny

Wicemarszałek Krzysztof Bosak na serwisie X.

To jest destrukcyjny, toksyczny wpływ UE, którego nie przewidzieli chyba ani chadeccy ojcowie założyciele (bo komuchom-towarzyszom-założycielom pewnie o to chodziło) ani polscy architekci integracji europejskiej: obecnie każdy idiota może wyjść i postulować dowolny idiotyzm z nonszalancką miną pozując na eksperta („naciskać na biznes”, <rzuca datami>, „elektryfikacja”, <rzuca liczbami>) bo ma to zaczepienie w idiotycznych unijnych strategiach.

To jest rzecz, której nikt realnie nie przewidział: że można cały rozwinięty gospodarczo kontynent stopniowo doprowadzić do stłumienia rozwoju gospodarczego w wyniku zbiorowego ogłupienia i działania przeciw własnym interesom. Że dla ludzi racjonalność jakichkolwiek kontynentalnych strategii jest całkowicie nieweryfikowalna, ich tworzenie i wdrażanie działa na zasadzie owczego pędu i tyle.

Blok Wschodni wykończył gospodarczo socjalizm niedemokratyczny, a teraz europejski Blok Zachodni wykańcza gospodarczo socjalizm demokratyczny. Niemożliwe stało się możliwe. Uciekliśmy z sukcesem z twardej niewoli w nową miękką niewolę, tracąc przy okazji zdolność do sceptycznego myślenia większości populacji. Deal stulecia!

Komentarze (1)