USA, Niemcy i Rosja dogadały się w sprawie Nord Stream 2! - Konfederacja

USA, Niemcy i Rosja dogadały się w sprawie Nord Stream 2!

Poseł Krystian Kamiński w imieniu Konfederacji zawnioskował dziś o debatę na temat stanu polskiej polityki zagranicznej. Powodem ma być porozumienie, jakie Stany Zjednoczone zawarły z Niemcami w sprawie Nord Stream2. 
“Widzimy jednoznacznie, że ta polityka zmierzająca wprost ku przepaści, opierająca się o Waszyngton, poniosła klęskę i jest nie do odratowania. Poprzednia polityka prowadzona przez Platformę, opierająca się o Berlin, również poniosła klęskę. Proponowaliśmy w debacie nasze rozwiązania, czyli politykę wielowektorową, opartą o nasz interes. Niestety nie ma zainteresowania wśród innych partii debatą na temat polityki zagranicznej.” – poseł Kamiński powiedział również, że na poprzednim posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych stał na stanowisku, że temat Nord Stream 2 z perspektywy Polski jest już przegrany. Inaczej uważali politycy innych partii. Dzisiaj doskonale widać, że to poseł Konfederacji miał rację.
 
Budowa Nord Stream 2 to bezpośrednie wspieranie rosyjskich interesów i zwiększenie uzależnienia surowcowego Europy od Rosji. To wzmocnienie rosyjskiego potencjału destabilizacji kontynentu. Budowa Nord Stream 2 to osłabienie bezpieczeństwa energetycznego całej Europy.

CAŁOŚĆ KONFERENCJI