„Ukrywają statystyki przestępstw z podziałem narodowościowym sprawców”  - Konfederacja

„Ukrywają statystyki przestępstw z podziałem narodowościowym sprawców” 

Krzysztof Bosak:
– Kontynuujemy nasze działania w sprawie afery wizowej. Afery, która wstrząsa od kilku tygodni, a powinna wstrząsać od kilku miesięcy polską polityką. Afery, która miała być zamieciona pod dywan i ukryta, bowiem pierwsze zatrzymania miały miejsce w kwietniu, a pierwsze sygnały, jak wiemy z korespondencji pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a organizacjami gospodarczymi, pierwsze sygnały od państw sojuszniczych, takich jak Stany Zjednoczone, docierały o tym, że jest korupcja przy wydawaniu polskich wiz, już w zeszłym roku! Zaś pierwsze sygnały, że są nieprawidłowości przy wydawaniu wiz i działania korupcyjne, to były już od dobrych pięciu lat!
W tej chwili ta afera ujrzała światło dzienne, to bardzo dobrze. To jest dla nas, jako dla całego społeczeństwa, dla całego narodu, okazja, żeby przyjrzeć się jak jest prowadzona polityka migracyjna naszego państwa. Potrzebujemy tego przyglądania się po to, żebyśmy nie powtórzyli błędów państw zachodnich. (…)

– Jesteśmy przeciwko niekontrolowanym, masowym migracjom, które prowadzą do utraty stabilności społecznej i wzrostu zagrożeń. Wbrew propagandzie obozu rządzącego, z taką sytuacją już w tej chwili mamy do czynienia. (…)

– Mamy do czynienia ze wzrostem przestępczości związanej z masowym napływem cudzoziemców. To jest szczególnie widziane w dużych aglomeracjach.
Musimy uczyć się na doświadczeniach państw zachodnich. Zaczyna się od dużych aglomeracji, a później schodzi na coraz niższy poziom społeczny, na coraz niższy poziom jednostek administracyjnych.
Prosty przykład z Francji. Kiedy niecałe 20 lat temu doszło do masowych zamieszek we Francji, one miały miejsce tylko w dużych aglomeracjach. Kiedy doszło do nich ostatnio, miały już miejsce także w sennych, gminnych, spokojnych miejscowościach. Nie tylko na obrzeżach wielkich aglomeracji.

– W Polsce też ten proces multikulturyzacji Polski zaczyna się od dużych miast i tam też widzimy wzrost statystyk przestępstw. Np. przestępstwa seksualne w autach na aplikacje przewozowe, rabunki, jeżeli chodzi o mieszkania, domy, kantory. (…)
Rozmawiałem z przedstawicielami policji, prokuratury i mówią, że faktycznie jest wzrost brutalnej przestępczości, rozbojów w wykonaniu cudzoziemców, także, niestety, imigrantów z Ukrainy.
Ponadto mamy oczywiście imigrację z państw, które dotychczas nazywano państwami Trzeciego Świata. (…) Państw o zupełnie odmiennej cywilizacji i kulturze. Z Afryki i Azji. (…)

– Reakcja rządu to stłuc termometr. Udawać, że problemu nie ma! Przestali publikować statystyki przestępstw z podziałem narodowościowym sprawców. Dopiero teraz, pod presją opinii publicznej, w tych ostatnich miesiącach do prasy zostały wypuszczone dane z podziałem na narodowości, z których wyszło, że w tych statystykach przestępczości przodują Gruzini. (…)

– Mamy do czynienia z problemem wzrostu przestępczości, spadku bezpieczeństwa. Mamy też problem, który pojawia się zawsze w społeczeństwach tam, gdzie jest masowa imigracja, polegający na tym, że przestaje działać prawidłowo mechanizm integracyjny. To warto podkreślić, jeżeli już ktoś tutaj przyjeżdża, to my jesteśmy zwolennikami, żeby on się integrował z polskim społeczeństwem. Nauczył się języka polskiego, polskich zwyczajów, polskiego prawa, wkomponował się normalnie w rynek pracy. Jeżeli przyjeżdża tu legalnie. Przy masowej imigracji te mechanizmy przestają działać, ponieważ nie ma impulsu do tego, żeby uczyć się języka, jeżeli można pracować w zespole np. rosyjsko- czy ukraińskojęzycznym.

– W związku z tym wszystkim my chcemy tworzyć nacisk jako partia opozycyjna, na rząd, niezależnie kto będzie rządził po wyborach. (…)

Komentarze (1)