Pomógł w ujęciu ruskiego szpiega. „Dziś mogę to ujawnić!” - Konfederacja

Pomógł w ujęciu ruskiego szpiega. „Dziś mogę to ujawnić!”

Konferencja prasowa z udziałem Rafała Meklera i Krzysztofa Bosaka, 3 czerwca 2023 r.

Krzysztof Bosak:
Dziś wraz z Rafałem Meklerem, naszym liderem z Lubelszczyzny, odnosimy się do sprawy tak naprawdę bezpieczeństwa narodowego i zabezpieczenia kontrwywiadowczego i Państwa Polskiego, i polskiej polityki. Bowiem już możemy to ujawnić, po kilku miesiącach milczenia, że Rafał Mekler, nasz lider na Lubelszczyźnie oraz lider protestu przewoźników na polskiej granicy, odbywającego się w zeszłym roku, pomógł polskim służbom postawić zarzuty Ukraińcowi, cudzoziemcowi, który organizował współpracę wywiadowczą na terenie Państwa Polskiego na rzecz zewnętrznej agencji wywiadowczej. Rafał Mekler był jedną z osób, która od tego Ukraińca otrzymała propozycję współpracy, wiadomości najpierw dwuznaczne, później jednoznaczne proponujące przekazywanie informacji w zamian za wynagrodzenie finansowe.

Rafał Mekler, mimo, że w tym samym czasie, kiedy te rzeczy się działy, o których mówimy, był oskarżany przez część nieodpowiedzialnych za słowo uczestników debaty publicznej o sprzyjanie Rosji, tylko ze względu na to, że bronił interesu polskich przewoźników, którzy ewidentnie są poszkodowani przez kapitał ze wschodu i przez decyzję Unii Europejskiej – w tym samym czasie nawiązał kontakt z odpowiednimi instytucjami Państwa Polskiego, przekazując im informacje i pomagając najpierw uzyskać dowody na temat działalności tego cudzoziemca, a następnie postawić mu zarzuty. W międzyczasie została jego tożsamość ustalona, on został zatrzymany i w tej chwili jest w areszcie i ma postawione zarzuty organizacji działalności wywiadowczej na naszym terytorium.

To pokazuje, że my jako polscy narodowcy, jako konfederaci, jako członkowie ruchu politycznego, który walczy o prawa Polaków i o polskie interesy, działamy zawsze na rzecz interesu Państwa Polskiego. Niezależnie, co mówią nasi przeciwnicy. Nie ma chyba sprawy, która wyraźniej to pokazuje. Oddaję głos bohaterowi tej historii, która pozostawała przez wiele miesięcy w cieniu, o której wiedziały pojedyncze osoby pracujące czy to w służbach specjalnych, czy w prokuraturze, a dziś o niej mogą dowiedzieć się wszyscy! Proszę bardzo.

Rafał Mekler:
Przez 73 dni trwającego na granicy protestu wysłuchiwałem regularnie uwag na temat swojej “agenturalności”. Wysłuchiwałem niejednokrotnie przytyki, że działam na rzecz Rosji, że protest jest w interesie Rosji. Wielokrotnie przez te 73 dni otrzymywałem groźby, wielokrotnie dzwoniono do mnie o każdej porze dnia i nocy. Wielokrotnie szydzono ze mnie. Wielokrotnie byłem też obiektem swego rodzaju śledztw, dochodzeń różnych organizacji pseudo-OSINTowych.

W ramach ciekawostki podam, że chociażby agencja Molfar sporządziła na mój temat 21-stronicowy raport, gdzie zamieściła masę informacji nieprawdziwych, przeinaczeń, manipulacji. Najgorsze, co było w tym raporcie, to chociażby podane do publicznej wiadomości dane mojej rodziny, dane moich dzieci, dane mojej żony, moich bliskich. W sytuacji, gdzie media, gdzie strona ukraińska, której aparat propagandy, dotychczas pracujący na potrzeby wojny, skierował się przeciwko protestującym przewoźnikom, ujawnianie takich danych, danych wrażliwych, było skrajnie nieodpowiedzialne!

Dziś, kiedy mogę już o tym powiedzieć, kiedy rzeczywiście próba nakłonienia mnie do szpiegostwa, podżeganie do szpiegostwa, wyszła już na jaw, kiedy śledztwo się zakończyło, jesteśmy już na etapie sądowym, mogę o tym mówić. Dostałem informację, w której poproszono mnie, abym robił zdjęcia pojazdów wojskowych, pojazdów przewożących sprzęt wojskowy na Ukrainę. Tak na dobrą sprawę, gdyby rzeczywiście kogoś takiego pozyskać, te informacje mogłyby wnieść bardzo dużo dla strony rosyjskiej, bo przypomnę, że na wszystkich granicach mieliśmy protest, więc przez te dwa miesiące, ponad dwa miesiące, strona rosyjska miałaby pełne informacje odnośnie tego, co na Ukrainę wjechało.

Odmówiłem tej współpracy. W tym samym momencie poprzez mojego prawnika zgłosiliśmy tę próbę podżegania. Służby podjęły działania. Muszę tutaj z tego miejsca pochwalić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bowiem równolegle toczą się także postępowania odnośnie gróźb karalnych wobec mojej osoby, które są prowadzone przez policję. No tutaj niestety tempo pracy nie jest tak zadowalające, tutaj nie widzimy aż takich postępów. Na szczęście w kwestii szpiegostwa ABW stanęło na wysokości zadania.

Ja bym chciał, żeby tutaj to wybrzmiało. My absolutnie jesteśmy propaństwowcami. Interesuje nas tylko i wyłącznie dobro naszego kraju. I w momencie, kiedy widzę, tak jak w moim przypadku, taką sytuację, że ktoś chce zadziałać na niekorzyść Rzeczypospolitej, natychmiast reaguję, natychmiast zgłaszam to służbom. Jesteśmy obecnie w trudnych czasach i każdy taki przypadek należy piętnować, należy natychmiast zgłaszać, żebyśmy jako państwo zachowali stabilność, żebyśmy jako państwo wyszli cało z tej zawieruchy wojennej, w której pośrednio jednak uczestniczymy.

Krzysztof Bosak:
– Tak więc wygląda ta historia. To pokazuje, że wszyscy jako uczestnicy życia publicznego i społecznego musimy się mieć na baczności. Trwają próby zwerbowania do współpracy osób przez zewnętrzne służby wywiadowcze. Trwają próby sypania piachu w tryby działania Państwa Polskiego. Konfederacja, Ruch Narodowy, inne siły w Konfederacji, my mamy podejście propaństwowe. Niezależnie, kto tym państwem rządzi, jesteśmy po stronie naszego państwa. Jesteśmy też zawsze wsparciem dla tych ludzi, którzy służą Państwu Polskiemu, pracują dla niego, chroniąc granic, chroniąc bezpieczeństwa wewnętrznego. I z tym komunikatem chcieliśmy dzisiaj dotrzeć do opinii publicznej, przekazując informacje na temat tej skądinąd ciekawej sprawy, gdzie rzeczywiście była propozycja i propozycja zaowocowała aresztem dla tego, kto ją składał, cudzoziemca przebywającego w Polsce, w tej chwili przebywającego w areszcie z zarzutami.

Komentarze (1)