„PiS przestawia wajchę i chce wejść w nasze buty” - Konfederacja

„PiS przestawia wajchę i chce wejść w nasze buty”

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w Radio Wnet.

O tym czy Konfederacja poprzez rząd Morawieckiego lub Tuska
– Jesteśmy wierni swoim deklaracjom i będziemy. Przypomnę też, że kiedy rządził Tusk, to moje środowisko zdecydowanie ostrzej niż PiS występowało przeciwko jego rządom. Np. organizowaliśmy duże i rozpraszane przez policję, kontrolowaną przez rząd PO, manifestacje po aferze taśmowej! PiS wtedy nie wychodził na ulice, bezpiecznie czekał na wybory w swoich biurach, a my walczyliśmy z hipokryzją i kłamstwami tego rządu, jego nadużyciami, na ulicach. Sam byłem za to zatrzymywany. Jeśli ktoś mi chce w tej chwili przyklejać taką łatkę, to niech się puknie w czoło, panie redaktorze – nie piję do pana redaktora, tylko do tych, którzy takie opinie formułują.

O roli Konfederacji w Sejmie
– Już mamy zapowiedzi ograniczania swobody wypowiedzi poprzez rozszerzanie przepisów związanych z “nawoływaniem do nienawiści”. Tutaj jasno Konfederacja zapowiada, że będziemy bronić nie tylko wartości konserwatywnych, ale też po prostu wolności słowa, która, swoją drogą, jest też wartością konserwatywną! Będziemy tego bronić przeciwko zapędom Lewicy i Platformy.

– Muszę przyznać, że po wielu latach chodzenia na manifestacje z hasłem “Konstytucja”, zapowiedź w tej chwili, że oni uchwałami Sejmu będą coś zmieniać, co jest zastrzeżone konstytucyjnie, mnie osobiście śmieszy! Będziemy demaskować hipokryzję tych rządów. Jeżeli się do tego posuną oczywiście, bo być może to są tylko takie zapowiedzi. Moim zdaniem oni sami do końca jeszcze nie wiedzą, jak chcą rządzić. Na pewno obawiają się weta prezydenckiego, dlatego rozważają inne instrumenty niż ustawy. Prezydent może ustawy wetować, natomiast uchwał sejmowych nie może. Są granice! I nawet jeżeli sobie jakąś uchwałę przyjmą, to przecież my jej nie musimy uznawać jako ważnej i obowiązującej.

O zdradzie polskich interesów przez rząd Morawieckiego
– Pamiętamy o nadużyciach rządu Morawieckiego, o jego zdradzie polskich interesów. Trwa ona nawet w tej chwili! Przypomnijmy, że od kilkunastu dni na granicy marzną i protestują polscy przewoźnicy. A polski rząd ciągle ociąga się ze zdecydowanymi działaniami na ich rzecz! Odsyła, żeby sobie rozmawiali ze stroną ukraińską, a może z Unią Europejską, może nie wiadomo z kim! Zacznijmy wreszcie żądać od rządu, niezależnie, czy to jest Morawiecki, czy to jest Tusk, czy kto inny, żeby reprezentował interesy Polaków! A nie robił jakieś deale w Brukseli ponad głowami Polaków. Dość tego!

O PiS
– PiS był partią mocno prounijną. Mam na myśli poparcie europodatków, eurozadłużenia, zwiększenia radykalizmu polityki klimatycznej unijnej poprzez akceptację Fit for 55 i bardziej ambitnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 10 pp. niż rząd Tuska.
W tej chwili Mateusz Morawiecki, na pierwszym posiedzeniu sejmowym wygłosił przemówienie, które spokojnie mógłby wygłosić ktoś z Konfederacji! Można odnieść wrażenie, że atakował własny rząd, mówiąc właśnie o europodatkach, o narzucaniu różnych rzeczy z zagranicy! Więc widać wyraźnie, że PiS przestawia wajchę i chce wejść w nasze buty, stać się w tej chwili taką partią niby-eurosceptyczną. My oczywiście nie zrezygnujemy z pozycji, na której stoimy od debaty przedakcesyjnej, czyli obrońców polskiej suwerenności przed kolejnymi traktatami, jak traktat akcesyjny, który popierał PiS, traktat lizboński, który negocjował i popierał PiS, wreszcie Fit for 55, Europejski Zielony Ład i inne rzeczy.
Będzie bardzo ostra rywalizacja, której stawką jest przywództwo, przyszłe przywództwo na polskiej prawicy. My uważamy, że PiS zrobił zdecydowanie zbyt daleko idące koncesje na rzecz i Unii Europejskiej, i programu lewicowego, kiedy rządził. Będziemy rywalizować!

Komentarze (1)