Pakt migracyjny przyjęty! Komentarze polityków Konfederacji! - Konfederacja

Pakt migracyjny przyjęty! Komentarze polityków Konfederacji!

Komentarze polityków Konfederacji w mediach społecznościowych nt. przyjętego dzisiaj przez Parlament Europejski paktu migracyjnego.

Sławomir Mentzen
Unia Europejska przyjęła dziś pakt migracyjny. Polska ma płacić 20 tysięcy euro za każdego imigranta z Afryki, którego nie będziemy chcieli przyjąć. Płacimy kary, bo wbrew regulacjom Unii Europejskiej emitujemy CO2. Dlaczego również my płacimy kary, gdy to Włosi wbrew regulacjom Unii Europejskiej wpuszczają imigrantów?

Krzysztof Bosak
Wszyscy mamy prawo czuć się oszukani w trakcie debaty na temat członkostwa w UE, bo mówiono nam, że migracje pozostaną w kompetencjach państw członkowskich.

Ewa Zajączkowska-Hernik
Pakt migracyjny został ostatecznie przyjęty! Chcieliście KPO? Proszę bardzo. Walutą będą książęta orientu i królowie buszu.

Krzysztof Mulawa
Ludzie kochają UE bo można bez paszportu wjechać do innych krajów (sic: Schengen), a tymczasem muszą zrozumieć, że mają w zamian PAKT MIGRACYJNY i tysiące LEGALNYCH imigrantów osiedlonych na siłę w ich okolicy. Pakt Migracyjny nie walczy z nielegalnymi imigrantami, wprost przeciwnie – zachęca ich do przedostawania się do Europy i samej!
Nie na taką Unię zgadzali się Polacy w referendum akcesyjnym! Brawo euroentuzjaści z PIS, PO i 3D

Konrad Berkowicz

Komentarze (1)