NIE dla traktatu pandemicznego skompromitowanego WHO! - Konfederacja

NIE dla traktatu pandemicznego skompromitowanego WHO!

Konferencja prasowa w Sejmie w temacie “Traktatu pandemicznego Światowej Organizacji Zdrowia”, 9 listopada 2023 r.

Michał Wawer:
– Traktat pandemiczny WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to traktat o którym jest bardzo cicho w polskich mediach głównego nurtu. Powodem dla którego jest tak cicho jest prawdopodobnie to, że organizacjom międzynarodowym, WHO, Unii Europejskiej zależy na cichym przepchnięciu tego traktatu i przekazaniu kolejnych kompetencji państwa polskiego na poziom organizacji międzynarodowej. Tym razem nawet nie Unii Europejskiej, tylko Światowej Organizacji Zdrowia. Organizacji, która już w trakcie pandemii COVID-19 całkowicie się skompromitowała swoimi sprzecznymi zaleceniami, niekonsekwentnymi działaniami. I najwyraźniej w nagrodę za tę kompromitację ma zostać teraz obdarowana kolejnymi, daleko idącymi kompetencjami dającymi tej organizacji de facto dyktat, bezpośredniego wprowadzania rozmaitych sprzecznych z prawami konstytucyjnymi, obywatelskimi regulacji narzucaniu ich wszystkim państwom, które ten traktat podpiszą.

– Chcieliśmy przypomnieć wszystkim polskim politykom (…), Polska nie ma obowiązku podpisywać każdego traktatu, który zostanie przez jakąś organizację międzynarodową, jakichkolwiek lobbystów, podsunięty polskiemu Sejmowi, polskiemu prezydentowi do podpisania.
Obowiązkiem polskich polityków, polskich parlamentarzystów jest obrona polskiej suwerenności, obrona polskiego prawa do załatwiania polskich spraw, przez polskich urzędników, polskich rządzących.

– To nie jest tak, że ludzie siedzący w Światowej Organizacji Zdrowia mają większe kompetencje i większe prawo do decydowania o tym w jaki sposób ma być prowadzona walka z epidemiami. W jaki sposób ma być prowadzona polska polityka zdrowotna w naszym kraju. (…)

Komentarze (1)