Konfederacja przedstawiła wniosek o Trybunał Stanu dla premiera! - Konfederacja

Konfederacja przedstawiła wniosek o Trybunał Stanu dla premiera!

W piątek przed majówką liderzy Konfederacji zapowiedzieli przygotowanie wniosku o Trybunał Stanu dla premiera Mateusza Morawieckiego. Powodem ma być jawna próba złamania Konstytucji w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy. We wtorek przed południem politycy tej formacji zaprezentowali zapowiedziany wniosek i zapowiedzieli ponownie, że będą sprzeciwiać się ratyfikacji FO i głosowaniu nad nią zwykłą większością.

Artykuł 90 Konstytucji RP ustęp 2 mówi o tym, że zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej oddającej część kompetencji państwa, udziela Sejm większością kwalifikowaną 2/3 głosów, a potem Senat w takim samym trybie. Na dzisiejszym posiedzeniu izby niższej parlamentu głosowanie co prawda ma się odbyć, ale jedynie większością zwykłą. Zdaniem wielu konstytucjonalistów i polityków, na czele z Konfederacją, będzie to jawne złamanie prawa. – Premier RP kierując w trybie zwykłej większości ratyfikację funduszu zadłużenia, kwalifikuje się pod Trybunał Stanu. – mówił Robert Winnicki, podkreślając, że głosowanie w niezgodności z ustawą zasadniczą będzie w przyszłości skutkować nieważnością ratyfikowanego funduszu.

By postawić szefa rządu przed Trybunałem Stanu, potrzebne jest 115 podpisów posłów oraz większość 3/5 w Sejmie. Konfederacja takiej ilości posłów nie posiada, ale zapowiada, że będzie zbierać podpisy pod swoim wnioskiem.

CAŁOŚĆ KONFERENCJI