Konfederacja proponuje program „Kasta Minus" - Konfederacja

Konfederacja proponuje program „Kasta Minus”

Spór o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego trwa. Z propozycją wyszła Konfederacja, która chce wprowadzenia ław przysięgłych. Ich zadaniem byłoby orzekanie w sprawach dyscyplinarnych dotyczących sędziów. Politycy Konfederacji nazywają ten pomysł „Kasta Minus” oraz zwracają uwagę, że jedyne co wynikło ze sporu o polski wymiar sprawiedliwości, jest jego postępujący paraliż.

Krzysztof Bosak: „Sytuacja, w której sędziowie sami mają osądzać siebie i swoje środowisko, prowadzić tzw. samooczyszczenie – to się nie udało przez 30 lat i się udać nie może.”

Poseł Konfederacji powiedział również, że trwający już parę lat spór o polskie sądownictwo doprowadził jedynie do pogorszenia jego jakości: „Wojna wewnątrz środowiska sędziowskiego poza konfliktami personalnymi Polakom przyniosła wydłużenie spraw w sądach, spowolnienie działania sądów, spadek jakości orzekania, chaos, dezorganizację, spadek poziomu zaufania i uzewnętrznienie różnych brudów.”

Między rokiem 2015 a 2020, średni czas postępowania sądowego wydłużył się o 2,8 miesiąca (to wzrost o 67% z 4,2 do 7 miesięcy). Najgorsza sytuacja jest w sądach gospodarczych, gdzie w 2020 roku na wyrok czekało się o 3,5 miesiąca dłużej niż w 2015 roku.

Konfederacja proponuje ławy przysięgłych.

Politycy Konfederacji proponują stworzenie instytucji ław przysięgłych, które orzekały by w sprawach dyscyplinarnych sędziów. To rozwiązanie jest formą włączenia czynnika społecznego do polskiego sądownictwa. Konfederaci podkreślają, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której to sędziowie osądzają swoich własnych kolegów po fachu. Propozycje Konfederacji przedstawił mecenas Marek Szewczyk: „Nasza propozycja to wprowadzenie w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów ławy przysięgłych. Była ona obecna w polskim prawodawstwie, ale została zlikwidowana przez stalinowskie władze po wojnie.”

„Proponujemy, aby sędziowie przysięgli byli każdorazowo losowani do spraw dyscyplinarnych z listy ławników, która już jest obecna w polskich sądach.” – powiedział mecenas Szewczyk.

Ława przysięgłych wprowadzi realny, a nie tak jak obecnie tylko pozorny, wpływ czynnika społecznego i obywateli na treść wydawanych orzeczeń dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

 

CAŁOŚĆ KONFERENCJI