Kolejny rok bezcłowego handlu z Ukrainą? Konfederacja interweniuje! - Konfederacja

Kolejny rok bezcłowego handlu z Ukrainą? Konfederacja interweniuje!

Konferencja prasowa – z udziałem posła Krzysztofa Mulawy i Anny Bryłki, dyrektorem ds. europejskich w Konfederacji – na temat interwencji poselskiej ws. przedłużenia na kolejny rok bezcłowego handlu z Ukrainą.

Dzisiaj, na konferencji prasowej Konfederacji, Anna Bryłka oraz poseł Krzysztof Mulawa przedstawili stanowisko dotyczące przedłużenia na kolejny rok bezcłowego handlu z Ukrainą, w sprawie którego decyzja ma zostać podjęta przez Komisję Europejską w najbliższych dniach.

Anna Bryłka otworzyła konferencję przedstawiając istotę interwencji:

“W tym tygodniu Komisja Europejska ma podjąć decyzję w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą, przedłużając go o kolejny rok do czerwca 2025 roku. W tej chwili trwają negocjacje w samej Komisji Europejskiej w sprawie szczegółów tego rozporządzenia.”

Bryłka podkreśliła również obawy dotyczące propozycji, w których znalazły się skomplikowane algorytmy:

“Według najnowszych informacji, te propozycje są niekorzystne dla unijnego rolnictwa. Dlatego, że w tej propozycji znalazły się skomplikowane algorytmy, które miałyby wyliczać sposób limitowania importu artykułów rolno spożywczych z Ukrainy, a co więcej jako rok referencyjny wyznaczono rok 2023, czyli rok ubiegły, w którym ten import z Ukrainy znacząco wzrósł.”

Poseł Krzysztof Mulawa podjął się interwencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i  przedstawił 11 pytań skierowanych do ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi, związanych z postawą Polski wobec proponowanego rozporządzenia:

“Są szykowane przepisy, które nie tyle będą niekorzystne dla Unii Europejskiej, ale będą przede wszystkim niekorzystne dla Polski, gdzie polskie rolnictwo odgrywa bardzo dużą rolę na arenie Europejskiej. Dlatego pozwolę sobie odczytać treść naszych 11 pytań do Pana Ministra:

1. Jakie stanowisko polski rząd przyjmuje ws. rozporządzenia tymczasowo liberalizującego handel między Unią Europejską a Ukrainą na kolejny rok, do czerwca 2025 roku?

2. Jak obecnie wyglądają negocjacje polskiego rządu z Komisją Europejską ws. rozporządzenia tymczasowo liberalizującego handel między Polską a Ukrainą do czerwca 2025 r.? Czy przy rządzie został powołany międzyresortowy zespół zajmujący się importem art. rolno-spożywczych z Ukrainy, chodzi dokładnie o Ministerstwo Technologii i Rozwoju, właściwe w handlu i Ministerstwo Rolnictwa, którego przedmiotowo dotyczy import towarów rolnych?

3. Jakie stanowisko zaprezentuje Polska na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. rolnictwa w dniu 23 stycznia 2024 r.? 

4. Jakie ograniczenia wwozowe polski rząd chciałby włączyć do obecnie negocjowanego rozporządzenia?

5. Czy Pana resort lub rząd postuluje wyłączenie Polski z rozporządzenia w związku z kryzysem na polskim rynku rolnym wywołanym masowym importem art. rolno-spożywczych?

6. Czy polski rząd buduje w UE koalicję państw, które mogłyby zablokować rozporządzenie o dalszej liberalizacji handlu między UE a Ukrainą?

7. Proszę o przedstawienie przebiegu negocjacji ze stroną ukraińską? Jaki stan prawny otrzymują wyniki tych negocjacji, skoro Wspólna Polityka Handlowa jest wyłączną kompetencją UE i jako państwa mamy bardzo ograniczone narzędzia w prowadzeniu samodzielnej polityki handlowej i wynegocjowane konkluzje nie muszą być zbieżne ze stanowiskiem unijnym?

8. Czy Pan Minister jest zwolennikiem utrzymania jednostronne krajowe embargo na import pszenicy, rzepaku, słonecznika, kukurydzy na podstawie rozporządzenia wydanego w dniu 15 września 2023 r. przez Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, mimo naruszenia w tym obszarze prawa UE w zakresie Wspólnej Polityki Handlowej? Czy w przedmiotowej sprawie prowadzi Pan rozmowy z Ministrem Rozwoju i Technologii?

9. Czy Pan Minister zgodnie z obietnicą wyborczą z kampanii parlamentarnej 2023 roku rozszerzy embargo na ukraińskie art. rolno-spożywcze o kolejne towary?

10. Szef handlu Dombrovskis ostrzegał w grudniu Warszawę, aby zniosła embargo, gdyż w przeciwnym razie grozi jej podjęcie kroków prawnych, również w trybie “procedury naruszeniowej”, czy Pan Minister posiada jakąkolwiek wiedzę w tym temacie?

11. Czy według wiedzy Pana Ministra Ukraina ma zamiar zastosować zasadę wzajemności w handlu z Unią i zawiesić ograniczenia taryfowe i pozataryfowe, które mimo jednostronnego otwarcia unijnego rynku po stronie ukraińskiej dalej obowiązują bez żadnych zmian?

Po zakończonej konferencji prasowej Anna Bryłka i poseł Mulawa udali się z interwencją  poselską w Ministerstwie Rolnictwa w związku z przedstawionym stanowiskiem Konfederacji.

Komentarze (2)