Kolejny przykład zamachu PiS-u na własność prywatną - Konfederacja

Kolejny przykład zamachu PiS-u na własność prywatną

Konferencja prasowa Konfederacji w temacie nowelizacji prawa górniczego i geologicznego, która weszła w życie w dniu 28 października 2023 r.

Krzysztof Tuduj:
– Ta nowelizacja to jest kolejny przykład zamachu PiS-u na własność prywatną. Jednocześnie głęboki dowód na bardzo niską jakość stanowionego w Polsce prawa. Minister klimatu i środowiska będzie mógł wstrzymać jakiekolwiek inwestycje również na działkach prywatnych jeśli uzna, że znajdują się pod nią tzw. złoża strategiczne surowców.
Zgodnie z definicja legalną “złożem strategicznym jest złoże kopaliny, które ze względu na jego znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju podlega szczególnej ochronie prawnej”. To jest bardzo nieostra definicja, bo mamy odniesienie do “złoża kopaliny”. Kolejna definicja legalna z tej ustawy: “złożem kopaliny jest naturalne nagromadzenie minerałów skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą”. Pojawia się więc kolejne sformułowanie “innych substancji”. Minister może więc uznać, że wydobycie jakichkolwiek substancji może przynieść korzyść gospodarczą i może to być podciągnięte pod złoże strategiczne.

– To, niestety, w państwie PiS i PO rodzi bardzo poważne obawy o nadużywanie tego prawa. Rodzi obawy o potencjalną przestrzeń korupcyjną. Co trzeba podkreślić: od decyzji ministra nie będzie przysługiwało odwołanie! Więc jest tutaj naruszona zasada dwuinstancyjności. Są naruszone również inne przepisy. Nie będzie przysługiwało odszkodowanie dla takiego właściciela prywatnej działki.

– Konfederacja staje w obronie zdrowego rozsądku, interesu narodowego, ale również w obronie własności Polaków. Jesteśmy za tym, żeby chronić strategiczne złoża. Ale nie można budować prawa, które rodzi bardzo poważne możliwości nadużycia wobec własności prywatnej.

Skomentuj