Informacja KW Konfederacja Wolność i Niepodległość nt. Dariusza Klicha - Konfederacja

Informacja KW Konfederacja Wolność i Niepodległość nt. Dariusza Klicha

Warszawa, 13.09.2019 r.

W związku z urągającymi rozsądkowi wypowiedziami i działaniami na szkodę Konfederacji, podejmowanymi przez pana Dariusza Klicha, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość informuje o zakończeniu z dniem 13 września wszelkiej współpracy z wyżej wymienionym. Pan Dariusz Klich nie ma prawa do prowadzenia jakichkolwiek akcji wyborczych pod szyldem KW Konfederacja Wolność i Niepodległość pod groźbą sankcji prawnych.

Pełnomocnik Wyborczy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

Witold Tumanowicz