Wniosek o wykluczenie z komisji sejmowych Grzegorza Brauna. Michał Wawer odpowiada - Konfederacja

Wniosek o wykluczenie z komisji sejmowych Grzegorza Brauna. Michał Wawer odpowiada

Michał Wawer z mównicy sejmowej ws. wniosku o wykluczenie posła Grzegorza Brauna z Komisji sejmowych, 20 grudnia 2023 r.

– Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w procedowanym teraz wniosku znajduje się wbrew naszej opinii, naszej rekomendacji i naszej woli wniosek o skreślenie posła Brauna z listy członków dwóch komisji sejmowych [oklaski części sali, okrzyki]. Cieszcie się państwo, cieszcie, krzyczcie…

Wysoka Izbo, istnieje katalog kar jakie różne organy państwowe mogą nakładać na zachowania, które temu organowi państwowemu się nie spodobają. Sejm nałożył karę na Grzegorza Brauna w postaci pozbawienia go części uposażenia. Prokurator krajowy może wystąpić z wnioskiem o uchylenie immunitetu. Sądy będą mogły wydać wyrok w tej sprawie.
Nie jest natomiast na liście tych kar, które są i mogą być stosowane, nie jest karne wykluczenie z komisji sejmowych.

– Stosowana jest tutaj taka sama logika jaka była stosowana przy wyborach Prezydium Sejmu, gdzie nowa większość sejmowa przyznaje sobie prawo do tego, żeby dyktować poszczególnym klubom kto z ich ramienia, z ich reprezentacji ma zasiadać w poszczególnych komisjach, ma zasiadać w Prezydium.

– Koledzy i koleżanki z PiS-u, my w sprawie wicemarszałek Witek, chociaż naprawdę mamy bardzo dużo zastrzeżeń do pani marszałek Witek z czasów kiedy była marszałkiem, głosowaliśmy ZA wyborem wicemarszałek Witek do Prezydium. I sugeruję, że jeżeli chcecie być konsekwentni to, żebyście zrobili w tej chwili dokładnie to samo w głosowaniu dotyczącym posła Brauna.

– A szanowna koalicjo połączona dostępem do nowej władzy, to co robicie – karne wykluczanie z komisji sejmowych, uniemożliwianie wykonywania mandatu poselskiego – to są na nowo pisowskie standardy w rządzeniu Sejmem.

Komentarze (5)