Polska zostanie zmuszona do przyjęcia euro! - Konfederacja

Polska zostanie zmuszona do przyjęcia euro!

O tym główne media i partie systemowe Wam nie mówią!
Jeśli dojdzie do zmiany Traktatów UE Polska może zostać zmuszona do przyjęcia euro! W żadnym wypadku nie możemy się na to zgodzić!

Z jednej strony chcą zlikwidować prawo weta w UE, przez co nie będziemy mogli wyrazić skutecznego sprzeciwu, z drugiej strony chcą uchwalić zmianę Traktatów UE, a tam już wprost widnieje zapis, że “walutą Unii Europejskiej jest euro.” [Art. 3, ustęp 4, poprawka 7.

Po przyjęciu euro przez Chorwację, ceny wbrew zapewnieniom wyraźnie wzrosły. Natomiast Słowacja, która przyjęła euro w 2009 roku, po zaledwie dwóch latach zaczęła odstawać od sąsiadów pod względem wzrostu PKB per capita. Z kolei od 2020 roku według specjalistów Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Słowacja zaczęła odnotowywać zauważalnie niższe wyniki PKB per capita niż Polska i Węgry.

Wyobraźcie sobie co by było gdyby wprowadzenie euro, które samo w sobie wprowadza również drożyznę, zbiegłoby się jeszcze z wysoką inflacją? Przecież dla wielu Polaków, a szczególnie tych mało i średnio zamożnych byłaby to finansowa katastrofa!

W dodatku trwale pozbawiłoby nas to kontroli nad naszą własną polityką pieniężną. Konfederacja od samego początku sprzeciwia się przyjęciu przez Polskę waluty euro ostrzegając przed konsekwencjami takiej decyzji. Suwerenna polityka pieniężna jest ważnym elementem dbania o dobrobyt Polaków!

Skomentuj