Co jest ważniejsze: Unia Europejska czy Polacy?! - Konfederacja

Co jest ważniejsze: Unia Europejska czy Polacy?!

Jacek Wilk, jedyna łódzkiej listy Konfederacji do Parlamentu Europejskiego.

– To będą bardzo ważne wybory, ponieważ w tych wyborach odpowiemy sobie na proste pytanie: Czy to Polska ma być dla Unii Europejskiej czy to Unia Europejska ma być dla Polski?

Kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku mówiono nam, że to jest przestrzeń wspólnego rozwoju. Że to jest wspólny rynek. Że to jest wspólna granica celna. Że to swoboda obrotu towarami i usługami, swoboda przepływu finansów i ludzi. Ale już niewiele później wprowadzono Traktat Lizboński i od tamtego czasu zaczyna się centralizacja, unifikacja. Zaczyna się ustalanie wszystkiego według coraz bardziej niekorzystnych dla nas reguł. Kolejne branże polskiej gospodarki są niszczone. Są poddawane tym regulacjom, które je, niestety, krok po kroku likwidują. Co jest ważniejsze? Unia Europejska czy Polacy? (…)

Komentarze (2)