Trzeba przywrócić kontrole na granicy z Niemcami! - Konfederacja

Trzeba przywrócić kontrole na granicy z Niemcami!

Konferencja prasowa Konfederacji z udziałem wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka i posła Michała Wawera, 21 czerwca 2024 r.

Krzysztof Bosak:
– Coraz trudniejsza wydaje się sytuacja związana z bezpieczeństwem i z ruchem migracyjnym w Polsce. Z jednej strony, zarówno z zachodniej Polski, jak i z Podlasia mamy informacje o policyjnych pościgach za kurierami przewożącymi nielegalnych imigrantów przekraczających polską granicę Polską granicę, która jest strzeżona w sposób niedostateczny. Gdzie żołnierze nie mają dostatecznego wyposażenia, wsparcia, kierowani są w niedostatecznej liczbie. I przede wszystkim nie mają poczucia bezpieczeństwa działania, ponieważ rządzący, zamiast ich wspierać, uruchomili prokuraturę po to, żeby ich ścigać za to, że skutecznie chronią granic!

Natomiast niepokojące informacje napływają także z naszej zachodniej granicy. Najpierw informacja potwierdzona o podrzuceniu przez niemiecką policję imigrantów w Osinowie Dolnym. Teraz kolejna informacja – już po tym, jak strona niemiecka, komunikując się z przedstawicielami polskiego rządu, w tym z premierem i z wiceministrem odpowiedzialnym za politykę migracyjną, wiceministrem Duszczykiem – otrzymaliśmy informacje jako Państwo Polskie, że to był incydent, że to młodzi, niewyszkoleni funkcjonariusze, którzy po prostu nie wiedzieli, co robią – i okazuje się, że chyba podobnie niewyszkoleni funkcjonariusze pracują także we Frankfurcie nad Odrą, bowiem podobny przypadek miał miejsce w Słubicach! Jest to informacja potwierdzona z kolei przez Süddeutsche Zeitung i podawana przez media polskie.

Obawiamy się, że nie jest to kwestia niewyszkolonych młodych funkcjonariuszy, którzy nie wiedzą, co robią, że jest to kwestia praktyki. Praktyki wynikającej także z tego, iż z moich informacji z województw Polski Zachodniej wynika, iż mamy niedostateczne stany kadrowe w Straży Granicznej. Mamy też informacje podawane przez redaktor Fedorską, iż niemieckie służby kierują nielegalnych imigrantów, których mają zamiar zwrócić w Polsce, we wskazane polskim służbom miejsca, tak, żeby polscy funkcjonariusze ich odbierali, ale jeżeli ci polscy funkcjonariusze się nie zjawią ich odbierać, no to oni ich zostawiają! Mamy więc sprzeczne i wzajemnie wykluczające się informacje, pochodzące i z państwa polskiego, i z państwa niemieckiego. Sprzeczne przede wszystkim z doniesieniami medialnymi.

Doniesienia medialne wskazują na praktykę podrzucania nam imigrantów przez stronę niemiecką. Na to wskazują ustalenia dziennikarzy, którzy badają ten temat. Na to, że nie jest badane, czy to są nielegalni imigranci, którzy do Unii Europejskiej dostali się przez polską granicę. Według doniesień dziennikarskich niektórzy z nich zaprzeczają, by kiedykolwiek w ogóle byli na terytorium Polski! Zaś po stronie polskiej mamy twierdzenia, że sprawa z Niemcami jest wyjaśniona i że to w zasadzie taki przypadek po stronie niemieckiej, że właściwie pomyłka. Pytanie, czy polski rząd nie robi tu bardzo poważnego błędu, wchodząc w rolę rzecznika strony niemieckiej?

Strona polska powinna się zająć bezpieczeństwem polskiego terytorium, stanem pracy Straży Granicznej oraz ochroną naszej granicy. My rekomendujemy ze swojej strony natychmiast zaprzestania ślepej wiary w wyjaśnienia strony niemieckiej i zgodnie ze starym powiedzeniem: zaufanie jest dobre, kontrola jest lepsza. W związku z czym należy obserwować, co niemieckie służby robią. Przywrócić wyrywkowe kontrole na polskiej granicy.

Przypomnijmy, że na mocy przepisów traktatu z Schengen prawo swobodnego przemieszczania się mają obywatele państw członkowskich, a nie wszyscy, którzy w tych państwach się znajdą! Ktoś, kto jest na terytorium Niemiec, ale nie jest obywatelem niemieckim, nie ma automatycznie prawa przekraczać polsko-niemieckiej granicy. To zależy od szczegółowych uregulowań prawnych Państwa Polskiego i pracy naszych służb granicznych. My mamy obowiązek na mocy traktatu Schengen wpuszczać do Polski niemieckich obywateli, ale nie każdego, kto z nimi jedzie.

Polskie służby graniczne, tak Policja, jak i Straż Graniczna, polskie służby odpowiadające za bezpieczeństwo mają pełne prawo skontrolować każdy niemiecki pojazd – niezależnie czy przekracza granicę, czy jeździ sobie po polskim terytorium – i wylegitymować każdą osobę, która w nim się znajduje. Z tego prawa należy zacząć korzystać. To, co proponuję, to nie jest żaden postulat nieznany wcześniej.

Przypomnijmy, że kiedy na styku państwa włoskiego i austriackiego był problem migracyjny, to Austriacy nie mieli wahania, żeby przywrócić kontrolę graniczną na górskich przejściach granicznych z Włochami po to, żeby nielegalni imigranci, którzy dostali się do Włoch, nie przejeżdżali im do Austrii. Podobnie, kiedy Angela Merkel zaprosiła falę nielegalnych imigrantów do swojego kraju, a oni zaczęli być osiedlani we wszystkich miastach, także w mniejszych miastach niemieckich przy granicy z Polską, i zaczęli przechodzić na polską stronę i szukać jakichś przygód, szukać znajomości, i zrobiły się z nimi problemy, rząd nie miał w tamtym czasie problemów w ustanowieniu, na przykład na pieszych przejściach granicznych, na mostach czy to w Zgorzelcu, czy w Słubicach, pieszych patroli policyjnych, które by sprawdzały, czy osoby, które chcą przejść na naszą stronę, są obywatelami niemieckimi, czy może nie są! Jeżeli nie byli obywatelami niemieckimi, nasi funkcjonariusze dziękowali im i mówili, że mają prawo pozostać tam, gdzie zaprosiła ich Angela Merkel.

Państwo Polskie nie zapraszało tutaj nielegalnych imigrantów z Niemiec. Jeżeli Niemcy chcą kogoś w drodze procedury readmisji do Polski zwrócić, wymaga to uzgodnień międzynarodowych, odbywających się na szczycie hierarchii służb odpowiadających za bezpieczeństwo i za migrację, czyli po polskiej stronie Straży Granicznej. Sytuacja podrzucania imigrantów jest całkowicie wykluczona. I miękkość, z jaką reaguje na to premier Tusk, wskazuje jakiś rodzaj mentalnej lub politycznej podległości wobec Niemiec. Konfederacja takiego stanu rzeczy nigdy nie zaakceptuje.

Oczekujemy natychmiastowej reakcji. Natychmiastowego zaprzestania tych praktyk i twardego postawienia sprawy. Jeżeli tego nie będzie widać, będziemy domagali się bardziej radykalnych kroków a w tej chwili uważamy, że wyrywkowe kontrole tych, którzy przekraczają czy to przejścia piesze, czy przejścia drogowe, są po prostu elementarzem. Zresztą symetryczne działania już zapowiedzieli Niemcy!

Niemcy zapowiedzieli nawet działania dalej idące, a mianowicie sprawdzanie na naszym terytorium tego, kto do nich jedzie. I to za akceptacją tego rządu, rządu lewicy i Platformy. Pytanie, na jakiej podstawie służby, które nadużywają swoich uprawnień, mają operować obce służby na naszym terytorium. To jest chyba jakieś, mówiąc delikatnie, nieporozumienie. A może gruby skandal.

Tej sprawy nie odpuścimy i będziemy w tej sprawie interweniować, jeżeli nie będzie natychmiastowej zmiany polityki rządu. Nie zgodzimy się na to, żeby Polska była korytarzem nielegalnej imigracji ze wschodu na zachód. Dlatego domagamy się używania broni przez funkcjonariuszy i żołnierzy, i pełnej ochrony, i pełnego wyposażenia, i pełnego wsparcia, i pełnych wynagrodzeń za służbę na granicy dla nich – i domagamy się również ochrony naszej zachodniej granicy, żeby nie było tak, że Niemcy będą rozładowywać swój kryzys bezpieczeństwa, który sami sobie zafundowali, naszym kosztem.

Komentarze (2)