„Strefy Czystego Transportu muszą zniknąć w ogóle z debaty publicznej” - Konfederacja

„Strefy Czystego Transportu muszą zniknąć w ogóle z debaty publicznej”

Konwencja Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, przemówienie posła Konfederacji Bartłomieja Pejo, 17 lutego 2024 r.

– Od 16 października już samorządowcem nie jestem i poniekąd trochę żałuję. Ale z drugiej strony mam tę wizję samorządu, którą chciałbym i chcielibyśmy jako politycy Konfederacji wdrażać w życie. Jako politycy Konfederacji, posłowie, będziemy niewątpliwie, tak jak już było dzisiaj mówione, było deklarowane, będziemy lobbować w parlamencie polskim, również w Komisji Samorządu Terytorialnego, którą reprezentuje, będziemy lobbować za sprawami polskich samorządów.

A polskie samorządy i sprawy polskich samorządów to sprawy nas wszystkich, to sprawy milionów Polaków, to sprawy, które procedowane są w gminach, powiatach czy w sejmikach wojewódzkich. I tam mamy zamiar wygrać, mamy zamiar dążyć do tego, aby ta większość z naszej strony, ten jeden, dwóch, trzech radnych decydowało o tym, jak wygląda polska samorządność w gminach, w powiatach czy też w sejmikach wojewódzkich.

Ostatnie lata to lata, w których odbywały się różne wybory. To dwukrotnie wybory do parlamentu, a samorząd na przestrzeni tych ponad już pięciu lat zupełnie się nie zmieniał. Idziemy po to, aby zdecydowanie zmienić kwestię podejścia do samorządu. Idziemy po to, aby samorządowcy decydowali wreszcie o tym, jak mają wyglądać finanse samorządu.

I tutaj to nasze scalenie, pojednanie, nasza koalicja zarówno Konfederacji, jak i Bezpartyjnych Samorządowców właśnie na to może pozwolić. Doświadczenie Bezpartyjnych Samorządowców, doświadczenie samorządowców, którzy są w Konfederacji i połączenie sił spowoduje, że polskie samorządy będą wyglądały zupełnie inaczej.

Polska powinna stawiać przede wszystkim na decentralizację. O tym dzisiaj była również mowa. Punkty programowe naszego porozumienia będą przedstawiane w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach i tak aż do 7 kwietnia. Jesteśmy w stanie zmienić polskie samorządy. Decentralizacja jest możliwa. Nie będzie tej wojny polsko-polskiej w polskich samorządach. Będzie roztropność, będzie rozwaga, będzie odpowiedzialność i będzie wolność w polskich samorządach.

Dość tych absurdalnych pomysłów ideologii lewicowych. Strefy Czystego Transportu muszą być wreszcie, muszą zniknąć w ogóle z debaty publicznej. Strefy Czystego Transportu, które planowane są w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, dobiją polskich mieszkańców. Dobiją polskich przedsiębiorców, dobiją tych najbardziej biednych mieszkańców Polski.

Dość jakiejkolwiek ideologii w polskich samorządach. Idziemy razem i zwyciężymy dlatego, że łączy nas właśnie wolność.

Skomentuj