„Składam wniosek o zaprzestanie kontynuowania corocznego zapalania świec chanukowych na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej” - Konfederacja

„Składam wniosek o zaprzestanie kontynuowania corocznego zapalania świec chanukowych na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej”

Grzegorz Płaczek złożył na ręce Marszałka Sejmu Szymona Hołowni „WNIOSEK O ZAPRZESTANIE KONTYNUOWANIA COROCZNEGO ZAPALANIA ŚWIEC CHANUKOWYCH NA TERENIE SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poniżej pełna treść wniosku posła Konfederacji Grzegorza Płaczka:

„Szanowny Panie Marszałku, zważywszy na poniższe fakty, iż:
1. Organizacja Chabad Lubawicz, która zapala świecę chanukową na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, NIE JEST zarejestrowanym kościołem ani związkiem wyznaniowym wpisanym do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce;

2. Jak czytamy na stronie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu: „Ruch Chabad-Lubawicz powstał przed 250 laty w rosyjskiej miejscowości Lubawicze. Jest to odłam chasydyzmu – jednego z nurtów istniejących w judaizmie od ok. 350 lat. Chabad-Lubawicz ma swoich wyznawców i ośrodki w wielu krajach. Jego główna siedziba mieści się w Nowym Jorku. Przedstawiciele ruchu w Polsce pochodzą z USA i Izraela, a sama organizacja jest zarejestrowana jako Fundacja Chai. Chabad prowadzi działalność na rzecz środowiska żydowskiego i współpracuje z częścią Gmin Żydowskich w Polsce. W Warszawie ma http://m.in. swoją synagogę, mykwę (łaźnię rytualną) i zatrudnia rabinów. Tworzy również centra edukacyjne oraz szkoły rabinackie, w których kształcą się chasydzi przybyli z różnych stron świata”;

3. Rabin Shalom Dov Ber Stambler reprezentujący Chabad Lubawicz jest prezesem zarządu Fundacji Friends Of Chabad Lubavitch Polska (KRS: 0000567110) zarejestrowanej pod adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego 19/58, 00-195 Warszawa;

4. Rabin Shalom Dov Ber Stambler reprezentujący Chabad Lubawicz jest członkiem zarządu Fundacji Chai (KRS: 0000226012) zarejestrowanej pod adresem ul. Zygmunta Słomińskiego 19/508A, 00-195 Warszawa, która zbiera darowizny poprzez stronę https://chabad.org.pl/kontakt/;

5. Organizacja Chabad Lubawicz reprezentowana przez Rabina Shalom Dov Ber Stambler prowadzi działalność komercyjną pod nazwą „Chabad House Warsaw Poland”, polegającą między innymi na organizowaniu wycieczek, zapewnianiu posiłków szabatowych oraz dostarczaniu żywności koszernej;

6. Podczas palenia świecy chanukowej w dniu 14 grudnia 2023 roku na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Prezydenta RP i Marszałka Sejmu, obecny jest roll’up, na którym widnieje logo „Chabad Polska”, który jest identyczny dla Fundacji Chai oraz działalności komercyjnej braci Stamblerów pod nazwą „Chabad House Warsaw Poland” ;

składam wniosek o zaprzestanie kontynuowania corocznego zapalania świec chanukowych na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE:

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej nie można stwarzać okoliczności, aby jakiekolwiek lobby pod pretekstem jakichkolwiek uroczystości religijnych mogło promować swój biznes czy rodzinne interesy pod pretekstem wyznaniowym. Od tej reguły nie powinno być żadnych odstępstw i dotyczy także żydowskiego lobby politycznego w Polsce.

Uroczystości zapalania świec chanukowych na terenie Sejmu RP w żadnej mierze nie można nazywać uroczystością religijną, ponieważ organizacja Chabad Lubawicz pojawiająca się w polskim Sejmie pod logiem „Chabad Polska” NIE JEST ani zarejestrowanym kościołem ani związkiem wyznaniowym – logo „Chabad Polska” funkcjonuje natomiast na komercyjnych stronach sprzedających usługi cateringowe dla żydów z żywnością koszerną oraz wycieczki i pielgrzymki po Polsce dedykowane dla żydów.

Głęboko także sprzeciwiam się upraszczaniu tematu, aby sprzeciw od czegokolwiek żydowskiego wiązałoby się z automatu z procederem antysemityzmu – w tym kluczu takie postaci historyczne jak Stanisław Staszic, Jan Ursyn Niemcewicz, Roman Dmowski, Bolesław Prus, a nawet Józef Piłsudski musiałyby zniknąć z książek do historii jako bohaterowie i być okrzykniętymi największymi antysemitami Rzeczypospolitej Polskiej.

Żydowskie lobby polityczne, działające w krajach o ustroju demokratycznym przedstawiają politykę Państwa Izrael jako obiektywnie słuszną i uzasadnioną (także w obliczu ostatnich haniebnych dla Izraela wydarzeń wojennych); pozyskują budżetowe pieniądze na cele własnej mniejszości narodowej; wykorzystują dostępne sobie media do promowania w życiu publicznym swoich „autorytetów” dobieranych wedle żydowskiego pochodzenia; dążą do obsadzania ważnych stanowisk, zwłaszcza w upaństwowionej kulturze (czyli propagandzie), przez obywateli pochodzenia żydowskiego; dążą do wprowadzenia filosemickiej interpretacji historii w programach edukacyjnych dla młodzieży szkolnej; dążą do penalizacji „antysemityzmu” próbując zawłaszczyć dla siebie monopol, na interpretację tego określenia, starając się wreszcie prezentować żydowski punkt widzenia jako obiektywny; dążą do judaizacji chrześcijaństwa lub przynajmniej do jego rugowania z przestrzeni publicznej, zwłaszcza z systemów szkolnych. A jaskrawym wyrazem owego tego rugowania z przestrzeni publicznej symboli chrześcijańskich jest właśnie brak choćby jednego Wieńca Adwentowego na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a zamiast tego w czasie adwentu wprowadza się na teren Sejmu RP parareligijne żydowskie obrzędy – nad czym osobiście, jako wierzący katolik, ubolewam.

W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem, Grzegorz Płaczek”

Komentarze (1)