Sąd uchyla uchwałę wymierzoną w kierowców! To m.in. sukces działaczy Konfederacji - Konfederacja

Sąd uchyla uchwałę wymierzoną w kierowców! To m.in. sukces działaczy Konfederacji

Piotr Bartosz na serwisie X:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił uchwałę wprowadzającą Strefę Czystego Transportu w naszym mieście. Jest to sukces wielu środowisk społecznych i politycznych, w tym naszego Komitetu Kraków Dla Kierowców, w skład którego wchodzą działacze Konfederacji.

To nasz komitet poprzez inicjatywę uchwałodawczą zmierzającą do uchylenia strefy, pod która podpisała się rekordowa liczba mieszkańców zainteresował opinię publiczną szkodliwymi skutkami jej wprowadzenia.

Projekt naszej uchwały przygotował Wojciech Jaskółka, wiceprezes Ruchu Narodowego w Małopolsce.

Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w naszą inicjatywę. 17 stycznia głosowanie nad naszym projektem na sesji Rady Miasta.

Komentarze (2)