Poprzedni rząd mówił, że są sługami narodu ukraińskiego. I ten rząd mówi to samo - Konfederacja

Poprzedni rząd mówił, że są sługami narodu ukraińskiego. I ten rząd mówi to samo

Konferencja prasowa Konfederacji z udziałem dwóch “jedynek” Konfederacji do Parlamentu Europejskiego, Konrada Berkowicza startującego z okręgu małopolskiego i świętokrzyskiego oraz Krystiana Kamińskiego startującego z okręgu obejmujące Warszawę i okolice, oraz zagranicę i statki.

Konrad Berkowicz:
– Wczoraj Sejm głosami wszystkich klubów parlamentarnych poza Konfederacją przegłosował podtrzymanie, przedłużenie kilkunastu świadczeń socjalnych dla Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku.

Najbardziej bulwersujące świadczenie, w zasadzie zestaw świadczeń to są świadczenia wypłacane mężczyznom z Ukrainy w wieku poborowym. A więc mamy sytuację w której Polska wspiera Ukrainę finansowo i militarnie z ciężko zarobionych pieniędzy przez polskiego podatnika, a młodzi mężczyźni w wieku poborowym, zamiast bronić kraju siedzą w Polsce i my znów z naszych pieniędzy, z naszych podatków wypłacamy im świadczenia socjalne. Uważamy, że to jest skandal.

Kolejnym takim skandalem jest to, że jeżeli przybyły Ukrainiec jest w wieku emerytalnym to po jednym miesiącu przepracowanym w Polsce dostaje polską emeryturę. Polską emeryturę na którą nie pracował, w przeciwieństwie do polskich emerytów. I to oczywiście ich kosztem jest wypłacane.

Zgłosiliśmy kilkanaście poprawek, które likwidowały rozmaite świadczenia socjalne. Wszystkie poprawki zostały odrzucone. (…)

Krystian Kamiński:
– Konfederacja chciała ograniczenia socjalu dla Ukrainy. Wczoraj, będąc merytoryczną opozycją, zgłosiliśmy szereg poprawek o ograniczenie dostępu do niektórych świadczeń, takich jak 800+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia Dobry Start, jak również prawa do zasiłków. Niestety, większość składająca się ze wszystkich pozostałych partii odrzuciła nasze projekty w imię tego, że im się po prostu należy, “dlaczego mieliby nie dostać kosztem Polaków”.

Większość sejmowa nie chciała również, aby chociażby lekarze psychiatrzy z Ukrainy musieli obligatoryjnie znać język polski. Co jest dla nas całkowicie absurdalną sytuacją, bo chyba oczywiste jest, że jak ktoś chce leczyć zdrowie psychiczne w Polsce, to powinien znać język polski. Ale tutaj większość znowu stwierdziła, że jakim prawem mamy ograniczać takie rzeczy.

Kolejna poprawka zakładała wypowiedzenie umowy pomiędzy Polską i Ukrainą właśnie dotyczącą emerytur. Bo okazuje się, że Ukraińcy po odprowadzonej jednej składce mają prawo w Polsce do emerytury. Znowu, kosztem naturalnie polskiego podatnika, który będzie musiał to sfinansować. I znowu ta większość mówi: no nie, nie, nie chcemy tego, nie chcemy tutaj ograniczać ich praw!

Okazuje się, że tak jak poprzedni rząd mówił ustami rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że są sługami narodu ukraińskiego, tak obecny rząd kontynuuje tą politykę. (…)

Jako Konfederacja mówimy jednoznacznie, że to Polacy powinni być na pierwszym miejscu. To Polska powinna być na pierwszym miejscu i dlatego dla tych wartości powinniśmy działać.

Niestety, nie jest tak, że polski podatnik może wszystko udźwignąć i nic mu się nie stanie. Nie. Jego to będzie kosztowało i widzimy tego odbicie w naszym budżecie. Dlatego nie zgadzamy się na to i w przyszłości również będziemy zgłaszali poprawki, które będą ograniczały socjal dla Ukraińców.

Komentarze (3)