Polscy europosłowie milczeli ws. Zielonego Ładu, Fit for 55, unijnych podatków! - Konfederacja

Polscy europosłowie milczeli ws. Zielonego Ładu, Fit for 55, unijnych podatków!


Anna Bryłka- jedynka Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu wielkopolskim – w rozmowie z Goniec.pl.

Po co Konfederacja startuje do Parlamentu Europejskiego

– Idziemy, żeby walczyć o polski interes. Koncentrujemy się przede wszystkim na polityce klimatycznej. Na tych wszystkich absurdach, które przez ostatnie lata były przyjmowane na poziomie Unii Europejskiej. Nie zgadzamy się na dalszą federalizację Unii Europejskiej. Nie zgadzamy się na to, żeby pozatraktatowo Komisja Europejska rozszerzała kompetencje Unii Europejskiej. Nie zgadzamy się na pakt o migracji i azylu.

Mało pewnie osób zdaje sobie sprawę z tego, że kolejne elementy Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie Unii Europejskiej cały czas są przyjmowane. Tu jest świetny przykład ostatniego tygodnia w Brukseli. Na Radzie Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdzono trzy bardzo ważne akty prawne: dyrektywę budynkową, rozporządzenie Euro 7 i dyrektywę o emisjach przemysłowych. Nikt w debacie, nikt na poziomie krajowym o tym nie mówi! To jest ostateczne zatwierdzenie tych przepisów. One muszą tylko zostać podpisane i opublikowane w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie. Mało kto sobie zdaje sprawę, z czym się wiąże chociażby ta dyrektywa budynkowa czy rozporządzenie Euro 7, które wprowadza m.in. paszporty dla pojazdów.

O obecnych polskich europosłach
– Dopiero aktywność polskich europosłów pojawiła się w ostatnich miesiącach. Jak wszystkie ważne rzeczy były głosowane na poziomie chociażby Rady Europejskiej, jak był zatwierdzany Europejski Zielony Ład, jak był zatwierdzany Fit for 55, jak były zatwierdzane unijne podatki, to naprawdę polscy europosłowie milczeli! I teraz dopiero wychodzą i protestują. Teraz? Jak już jest wszystko pouzgadniane?
Po to są europosłowie, żeby sygnalizować w momencie, kiedy się rozpoczyna procedura legislacyjna, a nie, kiedy się kończy!

O zakłamaniu PiS
– PiS idzie cały czas w zaparte. “Nie, my nie popełniliśmy żadnych błędów”. A tak naprawdę to premier Morawiecki był inicjatorem wspólnych unijnych podatków! Niech teraz nie mówi, że nic takiego nie miało miejsca. Jest wystąpienie sejmowe z polskiego Parlamentu, gdzie premier wyraźnie mówi, że on jest zwolennikiem i jest pomysłodawcą nowych, wspólnych unijnych podatków, które mają zasilić nowymi zasobami własnymi wspólny unijny budżet. Po czym, cztery lata później wychodzi reszta PiS-u i protestuje przeciwko wspólnym unijnym podatkom.

Cała rozmowa z Anną Bryłką na kanale portalu Goniec na YouTube

Skomentuj