NIE dla praw wyborczych dla Ukraińców! - Konfederacja

NIE dla praw wyborczych dla Ukraińców!

Konferencja prasowa z udziałem posła Witolda Tumanowicza i Marty Czech, 15 lutego 2024 r.

Witold Tumanowicz:
– Jako Polacy przyjęliśmy ogromną liczbę Ukraińców jako gości. Dajemy im socjal. Natomiast jeśli się przyjmuje pod swój dach gościa w potrzebie to naprawdę nie daje mu się praw do tego, aby meblował nam mieszkanie, wybierał kolor firanek czy też w ogóle rządził się na tym terenie. Jest gościem, daliśmy mu schronienie, jeśli zagrożenie minie to nasz dom powinien opuścić.

Jako Konfederacja uważamy, że to jest ogromne zagrożenie dawanie praw wyborczych Ukraińcom. Dlatego, że to diametralnie zmieni geografię wyborczą w Polsce. Już w niektórych miastach co trzeci mieszkaniec to Ukrainiec. Więc możemy mieć do czynienia z sytuacją w której po prostu tacy wyborcy będą działać w interesie swojego kraju a nie w interesie Polski.

Dlatego jako Konfederacja bardzo przestrzegamy przed tym bardzo niebezpiecznym pomysłem i sprzeciwiamy się nadawaniu praw wyborczych Ukraińcom.

Marta Czech:
– W Polsce, prócz Polaków prawa wyborcze w wyborach samorządowych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego mają również obywatele państw Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Prócz rad powiatowych i sejmików wojewódzkich. Analogicznie Polacy mają w krajach Unii Europejskiej mają prawa wyborcze na szczeblu samorządowym i na szczeblu europarlamentarnym. (…) Ale nawet obywatele Unii Europejskiej nie mogą kandydować w Polsce do Sejm i Senatu.

Ukraina nigdy nie była członkiem Unii Europejskiej, ale w swoich roszczeniach, za sprawą związków ukraińskich, posuwa się najdalej, bo domaga się za ich pośrednictwem, praw wyborczych w Polsce dla Ukraińców. Na razie w wyborach samorządowych, ale już podkreśla, że w dalszej perspektywie również w wyborach do Sejmu i Senatu.

Nie ma najmniejszego powodu, by nadawać w Polsce kolejne szczególne przywileje Ukraińcom. A już na pewno nie takie, które w dalszej perspektywie funkcjonowania naszego narodu niosą za sobą poważne, fundamentalne, daleko idące konsekwencje. (…)

Komentarze (2)