Na wołanie kobiet o pomoc odpowiedziała TYLKO Konfederacja! - Konfederacja

Na wołanie kobiet o pomoc odpowiedziała TYLKO Konfederacja!

Dzisiaj rusza strona internetowa wObronieKobiet.pl na której znajduje się Raport z prac Zespołu parlamentarnego ds. opieki okołoporodowej, dotyczący łamania standardów opieki okołoporodowej pod pretekstem epidemii SARS-CoV-2.

Konferencja prasowa prezentująca Raport z prac Zespołu parlamentarnego ds. opieki okołoporodowej.

Klaudia Domagała:
– Jestem inicjatorką powstania Zespołu Parlamentarnego ds. opieki okołoporodowej. Ten Zespół powstał w odpowiedzi na wołanie kobiet o pomoc. I tylko posłowie Konfederacji odpowiedzieli na to wołanie. Tylko oni zechcieli założyć nam ten zespół, stworzyli nam przestrzeń do rozmowy. Do rozmowy ze specjalistami, z ordynatorami szpitali, z położnymi, lekarzami. Na naszych posiedzeniach byli Ministerstwa Zdrowia, byli tez Konsultanci Krajowi, ordynatorzy szpitali. Oni nam stworzyli przestrzeń do tego byśmy mogli rozmawiać o poprawie warunków na polskich porodówkach, o standardy opieki okołoporodowej, które mamy dobre, ale tylko na papierze. One w wielu szpitalach nie są przestrzegane.

– To, że zapraszaliśmy posłów innych partii jest faktem. Byli oni zapraszani nieraz z mównicy sejmowej, byli zapraszani na piśmie. Żaden z posłów nie odpowiedział na to nasze wołanie o pomoc. Mieliśmy prawie 1500 zgłoszeń w czasie pandemii kobiet wołających o pomoc, o ratunek. Naprawdę to nie były zaproszenie kurtuazyjne by inni posłowie dołączyli do tego zespołu. My naprawdę potrzebowaliśmy rąk do pracy. Zostaliśmy wyśmiani, kiedy posłowie nasi zapraszali z mównicy sejmowe, że mężczyźni założyli ten zespół, że oni się na tym nie znają, że nie mogą o tym mówić. A przecież mężczyźni są też ojcami, mężczyznom też leży na sercu dobro i kobiet i swoich dzieci.

– Oprócz tego, że działaliśmy z zespole parlamentarnym Fundacja Kobiet Wolności i Niepodległości w czasie pandemii prowadziła pomoc prawną dla kobiet rodzących. Miałyśmy webinary z prawnikiem. Wydałyśmy z prawnikiem dwa poradniki. Jeden jako pomoc prawną. Drugi… zebrałyśmy wszystkie pytania, które mamy i rodzice w ogóle, bo ojcowie też, wysyłali do nas na webinarze. To był drugi nasz poradnik w pytaniach i odpowiedziach. Jak sobie radzić, jak bronić swoich praw na porodówkach.

– Największym naszym sukcesem jest raport, który przedstawi koleżanka Małgorzata Tylus, która jest autorem tego raportu. Było prawie 1500 zgłoszeń. 1500 kobiet szukało pomocy i dostało ją tylko od posłów Konfederacji, którzy działali w Zespole Parlamentarnym ds. opieki okołoporodowej.

– Dzisiaj też rusza strona internetowa wObronieKobiet.pl na której to stronie będzie można ściągnąć właśnie ten Raport.

Komentarze (1)