Konfederacja składa na ręce prezesa NIK wniosek o kontrolę w Ministerstwie Zdrowia  - Konfederacja

Konfederacja składa na ręce prezesa NIK wniosek o kontrolę w Ministerstwie Zdrowia 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Posłowie Konfederacji na konferencji przed Najwyższą Izbą Kontroli poinformowali, że składają wniosek o kontrolę w Ministerstwie Zdrowia. Zdaniem polityków tej formacji w takich dziedzinach życia jak gospodarka, ochrona zdrowia czy edukacja, obserwujemy od roku postępującą katastrofę. Winę za to ma ponosić rząd, na czele z premierem i szefami resortu zdrowia, których decyzje doprowadzają do coraz to poważniejszych problemów społecznych. Posłowie Konfederacji złożyli wniosek bezpośrednio na ręce prezesa NIK, Mariana Banasia. 

Dzisiaj przychodzimy do NIK z wnioskami o kontrolę w ministerstwach. Przede wszystkim w Ministerstwie Zdrowia, ale będziemy też wnioskować o kontrolę w urzędzie premiera, dlatego, że w zeszłym roku mieliśmy rekordową liczbę zgonów w Polsce, a jednoczeście mieliśmy rekordowy spadek liczby hospitalizacji. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której system ochrony zdrowia został sparaliżowany i to było główną przyczyną zwiększonej śmiertelności w ubiegłym roku. Mamy do czynienia z szeregiem afer. Mamy do czynienia z sytuacją, w której wnioski do prokuratury złożone przez naszych posłów, muszą być podparte solidnym materiałem dowodowym i ten materiał uważamy, że może zebrać Najwyższa Izba Kontroli. – tak argumentuje przyczyny złożenia wniosku poseł Robert Winnicki. – Zwracamy się do pana Mariana Banasia o to, by wnikliwie, szczegółowo przebadał stan rzeczy w Ministerstwie Zdrowia, w Kancelarii Premiera, we wszystkich instytucjach władzy, które są odpowiedzialne za zarządzanie gospodarką, ochroną zdrowia, tymi dziedzinami życia, w których od roku obserwujemy postępującą katastrofę. 

Poseł Artur Dziambor odniósł się do bardzo trudnej sytuacji w polskiej edukacji, która w trybie zdalnym funkcjonuje już ponad 35 tygodni: Przypomnę, że ten rocznik, który teraz zdaje matury czy egzamin ósmoklasisty, to jest rocznik, który w poprzednim roku szkolnym miał jeszcze strajk nauczycieli, który trwał ponad miesiąc. To są młodzi ludzie, którzy mają ponad rok nauki wycięty z życiorysu. (…) To są opary absurdu i jest to spowodowane decyzjami politycznymi ministra zdrowia, premiera Morawieckiego.

WNIOSEK DO NIK O KONTROLĘ W MINISTERSTWIE ZDROWIA

CAŁOŚĆ KONFERENCJI [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]