Konfederacja przed RBN: Czy Polska czyniła deklaracje wsparcia dla Ukrainy? - Konfederacja

Konfederacja przed RBN: Czy Polska czyniła deklaracje wsparcia dla Ukrainy?

Na spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w pałacu prezydenckim z ramienia Konfederacji wziął udział przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja, poseł Jakub Kulesza. Spotkanie dotyczyć ma napiętej sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Poseł deklaruje, że jego celem jest uzyskanie informacji, czy Polska jest przygotowana do wojny na Ukrainie i czy czyniła jakiekolwiek zakulisowe deklaracje wsparcia dla tego państwa. 
 
“Będę chciał się dowiedzieć jak Polska, zarówno na poziomie dyplomatycznym jak i obrony narodowej jest przygotowana do ewentualnej wojny na Ukrainie i czy Polska czyniła jakiekolwiek deklaracje wsparcia Ukrainy.” – powiedział Kulesza.
 
“Czy Polska czyniła już jakiekolwiek zakulisowe deklaracje wsparcia, czy to przez dozbrojenie Ukrainy, czy udział wojsk polskich? Oczekujemy informacji czy takie deklaracje warunkowe lub bezwarunkowe były składane.”

CAŁOŚĆ KONFERENCJI