Konfederacja przeciwko dyskryminacji sanitarnej w polskich szkołach - Konfederacja

Konfederacja przeciwko dyskryminacji sanitarnej w polskich szkołach

Według zaleceń Polskiej Akademii Nauk, niezaszczepione dzieci powinny w nowym roku szkolnym pozostać w domach. To samo ma się tyczyć niezaszczepionych nauczycieli. Równocześnie według PAN obowiązkowe powinny być szczepienia nauczycieli, a rząd powinien natychmiast rozpocząć masową akcję szczepień uczniów i regularne testowanie pracowników oraz młodzieży. Głos w tej sprawie zabrała Konfederacja, której politycy stanowczo nie zgadzają się z takimi pomysłami. 

Paweł Usiądek, członek Zarządu Głównego Ruchu Narodowego: Te wszystkie skandaliczne działania są po pierwsze sprzeczne z polskim prawem, sprzeczne z Konstytucją oraz sprzeczne z tym co mówią światowe środowiska naukowe. Renomowany ośrodek zdrowia z Maine w Stanach Zjednoczonych, który zajmuje się kontrolowaniem i zapobieganiem chorób, badał wpływ szczepień na najmłodsze dzieci i okazało się, że ryzyko takich szczepień jest na tyle duże, że prawdopodobnie nieopłacalne z punktu widzenia medycznego. (…) Nie pozwólmy zabrać dzieci z polskich szkół! Instytucja jaką jest PAN nie jest od tego, aby uniemożliwiać naukę w polskich szkołach, a nauczycielom nauczanie polskich dzieci. 

Poseł Robert Winnicki powiedział: Chcemy, żeby państwo polskie było traktowane przez swoich obywateli poważnie. Żeby było szanowane. Niestety szanowane może być tylko wtedy, kiedy ustanawia jasne, proste, zrozumiałe dla obywateli zasady, a potem tych zasad się trzyma. – zdaniem lidera Konfederacji dobrowolność szczepień stała się fikcją i nie jest w ogóle przestrzegana – Cały czas ze strony czynników rządzących słyszymy o tym, że kolejne obszary życia społecznego mają być ograniczone i mimo pozornej zasady dobrowolności szczepień, mają być wprowadzane zasady segregacyjne. To godzi w powagę państwa polskiego. – powiedział Winnicki.

Tomasz Grabarczyk, dyrektor biura prasowego Konfederacji: To co się dzieje w ostatnich tygodniach w naszym kraju woła o pomstę do nieba. Propaganda rządzących, lewicy, tych, którzy nie namawiają, ale zmuszają do szczepień różnymi sposobami, doprowadziła do tego, że nasze społeczeństwo coraz bardziej się pod tym względem demoralizuje. – Grabarczyk przytoczył przykłady z trudnościami w dostępie do ochrony zdrowia dla osób niezaszczepionych oraz donosicielstwem ze strony posłów lewicy za brak maseczek. – Polska Akademia Nauk wprost mówi, że będzie rekomendowała by dzieci wracały do szkół, ale tylko te zaszczepione. Czyli te nieszczepione to są dzieci gorsze? To są dzieci, które już nie będą mogły bawić się z rówieśnikami na przerwie, nie będą mogły siedzieć w klasach? (…) Wszyscy obywatele są równi wobec prawa i ci zaszczepieni i ci niezaszczepieni. 

CAŁOŚĆ KONFERENCJI