PiS ukrywa dane o liczbie imigrantów?! Konfederacja interweniuje - Konfederacja

PiS ukrywa dane o liczbie imigrantów?! Konfederacja interweniuje

Konferencja prasowa Konfederacji pod Ministerstwem Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z udziałem posła Krzysztofa Bosaka i rzecznik prasowej Konfederacji Anny Bryłki. Temat: Interwencja poselska w ministerstwie dotycząca polityki masowej imigracji zarobkowej do Polski w kontekście afery wizowej.

Krzysztof Bosak:
– Z informacji medialnych wynika, że wizy do Polski, umożliwiające wjazd legalny imigrantom z państw z innych kontynentów – z Afryki, z Azji – były przedmiotem handlu. Dla nas te informacje nie są dużą nowością. One pojawiały się, w Internecie czy w prasie, od dawna. W lutym zostały podane do publicznej wiadomości informacje o zdumiewająco wysokiej liczbie sumarycznej pozwoleń dla imigrantów z państw muzułmańskich. Mówiono o liczbie 136 tys. pozwoleń na wejście na rynek pracy dla cudzoziemców z państw muzułmańskich. Ministerstwo się później usprawiedliwiało, że nie wszyscy do Polski wjechali. Już wówczas pojawiały się również informacje o nieprawidłowości przy wydawaniu wiz.
Cała kwestia obsługi systemu wizowego nie jest nowa. Trudności z obsługą masowego ruchu były od dawna. Było tym argumentowanie zwiększanie zatrudnienia w placówkach w niektórych państwach, jak np. w Indiach. Mieliśmy również ogromne napięcia, rozgrywki lobbingowe wokół tego, która firma będzie obsługiwać kontakt pomiędzy cudzoziemcami, którzy chcą przyjechać do Polski a strukturami administracji państwa polskiego, takimi jak ambasady czy konsulaty. Zajmują się tym duże międzynarodowe korporacje.

– Natomiast to co podało Radio ZET to już są szczyty wszystkiego! To znaczy, że wizy można było kupić na ulicy przed ambasadą w jednym z państw afrykańskich. Zwracaliśmy na to uwagę, że dane które dotyczą wjazdu cudzoziemców do Polskim, radykalnie rozjeżdżają się z propagandą rządu PiS. Że te dane pokazują, że imigranci z całego świata wjeżdżają do Polski jak gdyby nigdy nic.
Polska od kilku lat była na 1. miejscu, jeżeli chodzi o państwa europejskie, pierwszych, legalnych pozwoleń na wjazd do Unii Europejskiej dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. W ostatnich latach, według tych szacunków medialnych, szacuje się, że do Polski mogło wjechać nawet 350 tysięcy osób! Nie mówimy tutaj o osobach, które forsują zaporę na granicy, które przechodzą przez zieloną granicę. Mówimy o osobach, które bazowały na dokumentach, które otrzymały w wyniku jakichś fałszerstw czy działań korupcyjnych. O sprawie w której CBA teraz prowadzi działania w MSZ.
Chcemy pytać czy również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czy wiedziało o tym. Czy również tutaj służby prowadzą działania weryfikacyjne., ponieważ również to ministerstwo odpowiada za ten proces.

Przypominam: Z danych Eurostatu wynika, że Polska tylko w 2022 roku wydała cudzoziemcom ze 148 krajów aż 700 tysięcy pozwoleń na pierwszy pobyt!

Wciąż nie są dostępne dane za pierwsze półrocze tego roku. A dane te były w ubiegły roku dostępne już 10 sierpnia!

Pytamy: Czy pani minister chce tuszować skalę ruchu migracyjnego przed wyborami?! Kiedy zostaną opublikowane te statystyki? (…)

Anna Bryłka:
– Mamy do czynienia z wielką aferą wizową, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo Polaków. To całe śledztwo, które teraz jest przeprowadzane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w MSZ jest spowodowane naciskiem zagranicznych partnerów, ponieważ w tej sprawie toczy się międzynarodowe śledztwo dotyczącego tego, że Polska ułatwiała wjazd do Strefy Schengen i do Unii Europejskiej obywatelom państw Azji, państw Bliskiego Wschodu, państw Afryki.

– Jesteśmy dzisiaj z tą interwencją z jednego podstawowego powodu. Powód jest taki, że w 2022 roku wydano w Polsce 365 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Natomiast cały czas Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej nie opublikowało danych za I półrocze 2023 roku. I o to właśnie prosimy w tej interwencji poselskiej. jeżeli otrzymamy tą odpowiedź – a odpowiedź musimy otrzymać w ciągu dwóch tygodni – to się tą odpowiedzią z Państwem podzielimy.

Pytamy czy pani minister ma wiedzę na temat kontroli CBA?
Czy miała wiedzę na temat działania korupcjogennego systemu wydawania wiz Wiza-Konsul, który został zlecony firmie zewnętrznej?! Polskie MSZ zupełnie nie miało kontroli nad tym jak przebiega ten proces! Wiemy, ze firmy zajmujące się pośrednictwem, tymczasowym zatrudnianiu pracowników korzystały z luk w tym systemie. Opracowały dobre metody informatyczne. Wiedziały, kiedy będzie miejsce w kolejce. I niektórzy imigranci czekali pół roku na wizę, a inni przez dużo krótszy czas. (…)
Czy ma wiedzę, czy osoby, które zakupiły wizy, na straganie pod polską ambasadą, trafiły na rynek pracy? (…)

Poznaj Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej Konfederacji

Komentarze (1)