Żadnego dalszego centralizowania Unii Europejskiej! - Konfederacja

Żadnego dalszego centralizowania Unii Europejskiej!

Konferencja prasowa Konfederacji z udziałem wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka i posła Przemysława Wiplera.

Krzysztof Bosak:
– Dziś w imieniu Konfederacji wyrażamy stanowisko w sprawie próby zmiany traktatów unijnych. To właśnie teraz w Parlamencie Europejskim może trwać głosowanie, które ma się dziś odbyć, nad propozycjami przygotowanymi przez europosłów z frakcji centrowych oraz lewicowych, mających na celu zmianę traktatów Unii Europejskiej i przekształcenie jej w superpaństwo. Centralizowanie, wprowadzanie tego marzenia o zbudowaniu eurofederalizmu.

Stanowisko Konfederacji jest tutaj bardzo jasne: żadnego dalszego centralizowania Unii Europejskiej! Już wcześniejsze przenoszenie kompetencji do Brukseli było poważnym błędem, skutkującym osłabieniem pozycji państw członkowskich, w tym Polski. To, co widzimy, to jest kolejny etap długotrwającego procesu, procesu stymulowanego, procesu wprowadzanego przez eurokratów, którzy chcą stworzyć z całego zbioru państw członkowskich jeden polityczny organizm, jedną organizację alternatywną dla państw członkowskich.

Byliśmy przeciwni traktatowi lizbońskiemu, który wspólnie przez polskie instytucje przeprowadzali politycy PiS-u i Platformy! Byliśmy przeciwni przesuwaniu kompetencji do Brukseli, dokonanemu przez rząd Mateusza Morawieckiego. Mamy tu na myśli upoważnienie Brukseli do wykonywania polityki budżetowej, wcześniej zastrzeżonej dla rządów państw członkowskich, w sprawach takich jak zaciąganie długów, czy nakładanie podatków, a także zmiana sposobu rozdziału pieniędzy unijnych w postaci akceptacji zasady “pieniądze za praworządność”. Jesteśmy także przeciwni temu, żeby Państwo Polskie wchodziło w jakiekolwiek pertraktację o dalszym centralizowaniu Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że te propozycje, które dziś głosowane są w Parlamencie Europejskim, co ma podstawę dać do tego, żeby uruchomić oficjalny proces przygotowania nowych traktatów – te propozycje zmierzają do tego, żeby zrezygnować z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w aż 65 różnych obszarach! Mają powstać dwie nowe kompetencje wyłączne* Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i w zakresie bioróżnorodności. A rozszerzenie kompetencji współdzielonych ma nastąpić w aż siedmiu obszarach, rdzeniowych obszarach dla istnienia i dla bezpieczeństwa wszystkich państw członkowskich, a więc w polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa, ochronie granic, obronie cywilnej, zdrowiu, przemyśle i edukacji!

Jako Konfederacja nigdy nie zgodzimy się na takie rzeczy i wzywamy polski rząd, żeby już na początku tego procesu dał bardzo wyraźny sygnał, że nie wejdzie w tego typu negocjacje. Apel ten adresujemy zarówno do obecnego rządu Mateusza Morawieckiego, który w naszej ocenie w tej sprawie nie wypowiedział się jak dotychczas wystarczająco jasno, a wcześniejsze przesuwanie kompetencji w sprawach budżetowych do Brukseli, dokonane przez Mateusza Morawieckiego, może działać zachęcająco na eurokratów. Apel ten adresujemy także do przyszłego rządu, który chcą wspólnie stworzyć Platforma Obywatelska, Lewica, PSL i Polska 2050, aby dali jasne stanowisko, iż nie zgadzają się na te zmiany traktatowe, i nie będą uczestniczyli w ich negocjowaniu.

Skomentuj