Utrzymanie czystego i zadbanego miasta jest możliwe! - Konfederacja

Utrzymanie czystego i zadbanego miasta jest możliwe!

Kolejny punkt programu “Łódź sercem Polski”, który Klaudia Domagała, kandydatka na prezydenta Łodzi, prezentuje w mediach społecznościowych i na swojej stronie internetowej KlaudiaDomagala.pl.

Lubię zielone!
Czystość, deptak, drzewa Łódź jest miastem zaniedbanym, sprawiającym wrażenie braku posiadania gospodarza. Na łódzkich jezdniach, w szczególności przy krawężnikach, zalega często gruba warstwa piachu, liści, resztek asfaltu i innych nieczystości, które nie są sprzątane przez wiele lat. Parki, nawet te po rewitalizacji jak Park Sienkiewicza czy Park Moniuszki, coraz częściej już po kilku miesiącach są w kiepskim stanie: ubytki nawierzchni, niszczejąca mała architektura, chwasty oraz usychająca zieleń. Podobne problemy dotyczą remontowanych w ramach rewitalizacji czy programu „Zielone Polesie” ulic.

Łodzianie niestety przyzwyczaili się już do brudnych i rdzewiejących słupków, słupów czy barierek oraz do tego, że często mają problem ze znalezieniem koszy na odpady. Tak samo jak przyzwyczaili się do faktu, że w sezonie letnim nie mogą liczyć na spacer ulicą Piotrkowską w cieniu drzew, a jednocześnie muszą tłoczyć się na wąskim pasie między elewacjami, a ogródkami restauracyjnymi i to mimo ogromnego ruchu pieszego. My wierzymy, że tak być nie musi.

Nasze propozycje

Zielona Piotrkowska letnim deptakiem!
Zasadzimy drzewa i niską zieleni na północnym i południowym („niedeptakowym”) odcinku ulicy Piotrkowskiej. W trakcie sezonu letniego-ogródkowego Piotrkowska na odcinku Roosevelta-6 Sierpnia (obszar ograniczony istniejącymi słupkami automatycznymi) stanie się letnim deptakiem. Przeniesiemy ogródki gastronomiczne pod ściany kamienic (umożliwiając ich powiększenie i zwiększając tym samym zyski lokali), a ruch pieszy i rowerowy na środek ulicy. Pod koniec roku przeprowadzimy szeroką analizę i konsultacje społeczne tego pomysłu. Rozważymy rozszerzenie obszaru i czasu trwania „letniego deptaku”, ewentualnie rezygnację z pomysłu, jeśli wystąpią istotne problemy. Żeby ułatwić funkcjonowanie tej organizacji ruchu stworzymy parkingi wielopoziomowe w bezpośredniej okolicy ulicy Piotrkowskiej, a także na nowo ustalimy zasady ruchu, wjazdu oraz parkowania na ulicy Piotrkowskiej. Przeniesiemy postoje taksówek na przecznice. Będziemy oczekiwać od Straży Miejskiej i policji respektowania ich, aby zachować pełne bezpieczeństwo przy zachowaniu dojazdów do posesji dla mieszkańców i wygody dostaw.

Sprzątanie raz w tygodniu
Chcemy, aby każda ulica na obszarze łódzkiej Strefy Wielkomiejskiej sprzątana był minimum raz w tygodniu, a poza tym obszarem minimum raz w miesiącu. Wprowadzimy konkretny i odgórnie ustalony harmonogram sprzątania, aby utrzymać w niepogorszonym stanie także świeżo wyremontowane ulice. Co więcej: będziemy wymagali, aby w trakcie sprzątania ekipy zgłaszały zauważone uszkodzenia małej architektury, nawierzchni chodników czy zieleni. Czyste miasto to także ograniczenie smogu wtórnego, czyli zanieczyszczeń osiadających na nawierzchniach ulic i terenach zielonych, unoszonych później przez wiatr i przejeżdżające pojazdy.

Zadbane tereny zielone
Łódź z roku na rok inwestuje coraz więcej w tereny zielone sadząc tysiące krzewów i drzew, a jednocześnie wiele z tych nasadzeń usycha w krótkim czasie po posadzeniu. Spektakularnym przykładem porażki w tym zakresie są miejskie parki po rewitalizacji, w tym Park Moniuszki i Park Sienkiewicza, które już dzisiaj wyglądają na nadające się co najmniej do odświeżenia. Problemy z utrzymaniem występują też w tzw. parkach kieszonkowych, zieleni przyulicznej czy inwestycjach w ramach Budżetu Obywatelskiego. Sytuacja ta jest przykładem skrajnej niegospodarności i nie może się powtarzać. Dlatego wprowadzimy regularny monitoring stanu miejskiej zieleni, aby już nigdy więcej nie marnować środków łodzian. W przetargach wymagać, aby każda posadzona roślina i drzewo objęte były kilkuletnią gwarancją, a w przypadku uschnięcia natychmiast wymieniane wraz z liczeniem czasu gwarancji od nowa. Jeśli Zarząd Zieleni Miejskiej nie jest w stanie realizować skutecznie nadzoru powinien zostać zlikwidowany lub radykalnie ograniczony, a na jego miejsce zatrudniane powinny być wyłonione w przetargach firmy.

• Parki w rękach Łodzi
Wyprostujemy sytuację własnościową w łódzkich parkach. W trakcie rewitalizacji Parku Staromiejskiego okazało się, że spora jego część nie należy do majątku Urzędu Miasta Łodzi. Pomijając absurd zaniedbań ze strony urzędników i okłamywanie mieszkańców pokazując wizualizacje części parku które nigdy nie zostaną odnowione, nie powinniśmy pozwolić, aby kiedykolwiek taka sytuacja się powtórzyła.

• Inteligentne kosze na śmieci
Ustawimy setki nowych koszy na śmieci w miejscach wskazanych przez mieszkańców w konsultacjach społecznych. Zamontujemy inteligentne czujniki monitorujące ich zapełnienie, aby już nigdy wysypujące się na chodnik lub teren zielony odpady nie były problemem mieszkańców.

• Totalne zazielenienie miasta!
Przebudowywane łódzkie przestrzenie miejskie powinny być od początku zaplanowane i przemyślane pod kątem możliwości wprowadzenia zieleni. Nie pozwolimy już nigdy na sytuację, w której dane miejsce musimy „odbetonowywać” kilka lat po przeprowadzeniu inwestycji. Przyjmiemy zasadę, że wzdłuż każdej przebudowywanej ulicy powinien pojawić się szpaler drzew. Ograniczymy liczbę zbędnych i kłopotliwych w utrzymaniu trawników (np. w pasach rozdziału między jezdniami) na rzecz drzew i krzewów. Miejskie nieużytki powinny być zamieniane na miejskie zieleńce i tereny rekreacyjne. Czas na totalne zazielenienie Łodzi, bez wymówek!

• Czyste powietrze!
Rozbudowa sieci ciepłowniczej Miejska sieć ciepłownicza powinna być rozbudowywana w trakcie przeprowadzanych przebudów ulic, a kamienice, w szczególności należące do miasta, przyłączane do niej. Obecnie nie jest to reguła co widzimy na przykładzie przebudowy ulic Legionów i Cmentarnej. Od 2040 roku w UE (według stanu obecnego) całkowicie zakazane ma być używanie m. in. pieców gazowych. Obecnie Łódź nie przygotowuje się do wprowadzenia tych regulacji, co spowoduje ponoszenie przez samorząd większych kosztów potencjalnej przebudowy m. in. wspomnianych wyżej ulic i to najpóźniej za kilkanaście lat.

• Miejska aplikacja mobilna „ŁódźAppka”
Stworzymy aplikację, która służyć będzie do zgłaszania wszystkich problemów związanych z czystością, estetyką i stanem miejskiego majątku, w tym stanem łódzkiej zieleni, jezdni, chodników. Umieszczać w niej będzie można także lokalizacje, zdjęcia i opisy nielegalnych wysypisk, nielegalnych graffiti, uszkodzeń małej architektury czy fuszerek remontowych. Najaktywniejsi użytkownicy, jako wykonujący realną i pożyteczną pracę na rzecz miasta, będą nagradzani w postaci biletów do miejskich obiektów sportowych (aquapark, baseny, hale) i kulturalnych (teatry, muzea) oraz bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. W drugą stronę: użytkownicy dodający fałszywe zlecenia będą usuwani z systemu i blokowani. Aplikacja powinna zapewniać pełną anonimowość i szanować prywatność użytkowników. Koszty stworzenia aplikacji i nagród powinny być zdecydowanie niższe niż utrzymywanie dodatkowych etatów inspektorów w Urzędzie Miasta Łodzi. Interwencje zgłaszane przez aplikację traktowane będą priorytetowo (gwarantowana interwencja do 48 godzin), aby zbudować na nowo wiarygodność władz miasta w oczach mieszkańców. Zwiększy się też poczucie odpowiedzialności mieszkańców za miasto, w tym bezpośrednią okolicę danego mieszkańca.

Poznaj najbardziej ambitny po 1989 r. program rozwoju Łodzi!
Łódź Sercem Polski: KlaudiaDomagala.pl

Komentarze (1)