Domagamy się dymisji Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy! - Konfederacja