Interwencja w Ministerstwie Sprawiedliwości - Konfederacja