Sukces Konfederacji! Sejm poparł poprawkę LexTVP! - Konfederacja

Sukces Konfederacji! Sejm poparł poprawkę LexTVP!

Członków zarządów państwowych spółek medialnych, w tym prezesa zarządu ma powołać i odwoływać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, której członkowie mają być wybierani przez Sejm za zgodą Senatu – to jeden z zapisów poprawki Konfederacji do ustawy medialnej, jaką przegłosował Sejm. “W 2022 roku PiS nie wybierze partyjnych funkcjonariuszy” – skomentował jeden z posłów ugrupowania.

– W 2022 r. upływają kadencje członków KRRiT i Rady Mediów Narodowych i warto by było je odpolitycznić – mówił Artur Dziambor, składając poprawki Konfederacji.

Proponowane przepisy zakładają powołanie pięciu członków do rady przez prezydenta RP za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do KRRiT określałaby uchwała Sejmu. Na wybór członków KRRiT zgodę musiałby wyrazić Sejm, a następnie Senat.

Poprawka Konfederacji zakłada, że Senat uchwałą wyrazi zgodę na powołanie członków Krajowej Rady w ciągu miesiąca od dnia przekazania Senatowi uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały przez Senat w ciągu tego okresu oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli Senat nie zgodzi się na powołanie, Sejm musi zaproponować inne osoby na członków KRRiT.

Według poprawki, prezydent powołuje członków Krajowej Rady w ciągu miesiąca od uchwały Senatu wyrażającej zgodę na powołanie członków Krajowej Rady. Dotychczasowy członek Krajowej Rady pełni swoje obowiązku do czasu objęcia stanowiska przez nowego członka Krajowej Rady.

Poprawka proponowana przez Konfederację zakłada też, że członków państwowych spółek medialnych, w tym prezesa zarządu powołuje i odwołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Z kolei członków KRRiT wybierałby Sejm za zgodą Senatu, gdzie większość ma opozycja.

“Właśnie przeszła poprawka Konfederacji praktycznie likwidująca Radę Mediów Narodowych, oddająca kompetencje KRRiTV, wykonująca wyrok TK z 2016 roku i powodująca zmianę trybu wyboru członków na podobny do RPO. W 2022 roku PiS nie wybierze partyjnych funkcjonariuszy!” – przekazał Artur Dziambor.

CAŁOŚĆ KONFERENCJI