Samorządna Łódź. Miasto dla mieszkańców! - Konfederacja

Samorządna Łódź. Miasto dla mieszkańców!

Klaudia Domagała, kandydatka na prezydenta Łodzi, zaprezentowała w mediach społecznościowych najbardziej kompleksowy i najbardziej ambitny po 1989 r. program rozwoju Łodzi! Cały program na stronie KlaudiaDomagala.pl, a poniżej 5. punkt programu.
Samorządna Łódź. Miasto dla mieszkańców!

Łódzki samorząd jest podatny na zewnętrzne naciski w wielu dziedzinach. Pochodzą one zarówno z poziomu władzy centralnej w Polsce, jak i brukselskich eurokratów. Co gorsza, w niedalekiej przyszłości działania te w wielu aspektach już wkrótce mogą bezpośrednio wpływać na łodzian:
– Strefy Wykluczenia Transportowego (tzw. Strefy Czystego Transportu, których próby wprowadzenia mają już miejsce w Warszawie i Krakowie)
– Cele Agendy 2030 oraz C40 Cities dążące m.in. do ideologicznego i często bezalternatywnego ograniczania ruchu samochodów oraz ograniczania wolności mieszkańców
– Zakaz samochodów spalinowych od 2035 roku Ponadto zauważamy, że problemy mamy także na „łódzkim podwórku”. Stopniowo ograniczany jest wpływ i decyzyjność Rad Osiedli, a rola lokalnych społeczności marginalizowana. Władze Łodzi ignorują między innymi problemy ościennych dzielnic, a składane im obietnice nie są realizowane. Obniża to wiarygodność Łodzi, a także zmniejsza poczucie lokalnej przynależności do wspólnoty mieszkańców.

Nasze propozycje

Osiedla decydują. Silne lokalne społeczności.
Wprowadzimy szereg działań mających na celu zwiększenie głosu lokalnych wspólnot i przywrócenie im decyzyjności. Przestańmy bać się mieszkańców!
– 10% dochodów miasta Łodzi do dyspozycji Rad Osiedli.
– Władze miasta będą miały obowiązek spotkania się raz na pół roku z każdą z 36 Rad Osiedla w celu przedyskutowania bieżących spraw.
– Obowiązkowe konsultacje Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z Radami Osiedli w trakcie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
– Obligatoryjne opiniowanie przez Rady Osiedla wniosków do Budżetu Obywatelskiego z terenu danego osiedla.
– Obowiązek odniesienia się Rady Miejskiej Łodzi do uchwał Rad Osiedli
– Uczestniczenie Rad Osiedla w odbiorach robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Urząd Miasta Łodzi, realizowanych na obszarze osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji osiedli.
– Uczestniczenie przedstawicieli Rad Osiedla w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta zlokalizowanych na obszarze osiedla.
– Możliwość zgłaszania przez mieszkańców swoich pomysłów i propozycji mikroinwestycji do Rady Osiedla. Podczas zatwierdzania Budżetu na dany rok Rada Osiedla jest zobowiązana wybrać w drodze głosowanie te, które zostaną uznane za kluczowe dla dzielnicy i opublikować cały protokół z kosztorysem i wszystkimi projektami do wglądu publicznego.

Łódź – miasto wolności!
Sprzeciwiamy się sztucznym i nie wynikającym z realnych potrzeb lokalnej społeczności ograniczeniom m.in. w transporcie. Uważamy, że potencjalne zakazy wjazdu do centrum Łodzi starszych aut zaszkodzą nie tylko lokalnym przedsiębiorcom, ale także najbiedniejszym mieszkańcom naszego miasta: ograniczą ich możliwości rozwoju, zwiększą koszty życia, utrudnią codzienne funkcjonowanie. Chcemy, aby łodzianie sami decydowali o tym jakim środkiem transportu będą podróżować po mieście. Jeśli chcemy ograniczać ruch aut w centrum Łodzi należy dać kierowcom alternatywę w postaci wygodnych wewnątrzmiejskich obwodnic i dróg przelotowych, a nie zmuszać ich do tego zakazami, ograniczeniami i nowymi opłatami.

Łódzki Publiczny Rejestr Umów
Z uwagi na zmianę przepisów wprowadzających nowelizację ustawy o finansach publicznych, wejście publicznego rejestru umów przesunięto na termin 1 stycznia 2026 r. Jednakże powyższe nie jest przeszkodzą, aby to rozwiązanie wprowadzić w Łodzi zdecydowanie wcześniej. Wprowadzimy w Łodzi publiczny rejestr umów, w którym znajdą się następujące informacje: – numer umowy; – datę i miejsce zawarcia umowy; – okres obowiązywania umowy, w tym termin wykonania prac budowlanych oraz poszczególnych ich etapów; – oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron; – określenie przedmiotu umowy; – wartość przedmiotu umowy; – informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy; – informacje o sposobie prawidłowego zabezpieczenia umowy, w tym nałożonych kar umownych; – osobę odpowiedzialną za nadzór nad pracami z ramienia UMŁ; – sprawozdania z zaawansowania wykonania umowy, w tym zastosowanych kar umownych.

Wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców z remontowanych obszarów
Urząd Miasta Łodzi powinien ponosić odpowiedzialność za utrudnienia wynikające z przeprowadzanych prac remontowych. Sytuacja w której otwieramy daną ulicę lub plac po przebudowie, jednocześnie obserwując dziesiątki pustych lokali które zbankrutowały w trakcie prac, nie powinna mieć miejsca. Poza sprawnymi remontami i bieżącym nadzorem postulujemy:
– Ulgi w czynszach dla przedsiębiorców i mieszkańców zajmujących lokale miejskie
– Bezpłatne parkowanie w łódzkiej Strefie Płatnego Parkowania dla mieszkańców, którzy nie mają możliwości wjazdu na swoją posesję z powodu trwających prac remontowych
– Tworzenie tymczasowych parkingów w okolicach remontowanych ulic, w tym wyznaczenie wygodnych miejsc dla dostawców i klientów
– Gwarancję pełnej dostępności do lokali usługowych i mieszkań wzdłuż remontowanych ulic, w tym dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, zapisaną w umowach.
– Bezpłatną pomoc prawną dla przedsiębiorców pokrzywdzonych przez trwający remont ulic, w tym najemców lokali prywatnych. Jeśli radykalny spadek obrotów jest efektem prowadzonych przez miasto prac, to Urząd Miasta Łodzi powinien poczuwać się do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności finansowej. Skończymy z przerzucaniem kosztów na łodzian i przedsiębiorców.

Jako kandydat na prezydenta Łodzi oferuję bezpłatne konsultacje prawne dla przedsiębiorców pokrzywdzonych przez przedłużające się remonty w Łodzi. Wypełnij formularz i zapisz się, jeśli potrzebujesz wsparcia lub chcesz starać się o odszkodowanie: KlaudiaDomagala.pl/PomocPrawna

Bezpieczni łodzianie
Publicznie dostępna dla każdego mieszkańca Łodzi mapa schronów na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktów, poprzedzona szczegółową ewidencją tych obiektów (przy współpracy ze służbami, spółdzielniami, wspólnotami i podmiotami prywatnymi) wraz z określeniem ich stanu. Ustalenie stałej pozycji budżetowej polegającej na budowie, modernizacji i bieżącym utrzymaniu miejskich schronów. Sposób ich użytkowania w czasie pokoju powinien być dowolny (np. parking rowerowy czy sale konferencyjne na wynajem) pod warunkiem, że w ciągu maksymalnie 48 godzin istnieć będzie możliwość przygotowania ich do pełnienia swojej podstawowej funkcji. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych państwach europejskich.

Poznaj najbardziej ambitny po 1989 r. program rozwoju Łodzi!
Łódź Sercem Polski: KlaudiaDomagala.pl

Skomentuj