PiS rozszerza podatek cukrowy! - Konfederacja

PiS rozszerza podatek cukrowy!

W 2020 roku PiS wprowadził podatek cukrowy (opłatę cukrową) na napoje słodzone. Wiele firm, ekspertów i instytutów już wtedy sprzeciwiało się temu obciążeniu, wskazując, że rządowe prognozy przychodów z tego tytułu są znacznie zawyżone. W życie mają wejść zmiany w tym podatku, które będą stanowiły jego rozszerzenie, a sprzeciwia się nim Konfederacja. 

„To są plany, które rząd ma wobec branży, która jest bardzo silna w Polsce. (…) To jest uderzenie w polskiego konsumenta i polską produkcję na tym rynku. Konfederacja upomina się o polską branżę napojów, soków, polskie sadownictwo, mówiąc stanowcze „nie” temu podatkowi.” – powiedział poseł Robert Winnicki.

Podatek cukrowy obejmować będzie:

– produkty z owoców i warzyw, jak nektary i napoje z wysoką, co najmniej 20-procentową zawartością soku, w których nie ma dodatku cukru;

– naturalne soki, które nie mają dodatku cukru, ale do których dodawane są składniki

zwiększające ich wartości zdrowotne;

– napoje oddawane na cele charytatywne (już nawet soków dla dzieci z domów dziecka nie

będzie można przekazać bez podatku)

„Mamy do czynienia ze swoistą innowacją na skalę światową: opłatą od cukru naturalnie występującego w owocach.”